Ännu en medlem i Prisdialogen – Telge Nät 2018-11-06, kl 09:00

Ännu en medlem i Prisdialogen – Telge Nät

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, har fått ytterligare en medlem – Telge Nät. Det är den tredje helt nya medlemmen för i år och det innebär att över 75 procent av Sveriges fjärrvärmeleveranser nu omfattas. Styrelsen har även beviljat förlängt medlemskap för ytterligare 26 fjärrvärmeleverantörer för år 2019, utöver dem som godkänts tidigare i år.

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013 och fjärrvärmeleverantörerna söker medlemskap varje år. Sista ansökningsdag för medlemskap 2019 var den 15 september. Sammanlagt 27 ansökningar har behandlats under oktober, varav en gällde en helt ny medlem, Telge Nät. De övriga 26 var från fjärrvärmeleverantörer som redan tidigare varit medlemmar och som har ansökt om förlängt medlemskap.

Att Telge Nät har blivit medlem innebär att Prisdialogen nu omfattar över 75 procent av all levererad fjärrvärme.

– Det är verkligen glädjande att vi nått vårt mål om att Prisdialogen skulle omfatta 75 procent av fjärrvärmeleveranserna. Nu får vi sikta mot nya mål, för självklart vill vi att fler ska ansluta sig. Att alla leverantörer som redan är med söker förnyat medlemskap varje år känns också riktigt bra. Det visar att Prisdialogen fungerar, säger Leif Linde, ordförande i Prisdialogen och vd för Riksbyggen.

Nya medlemmar i Prisdialogen 2019 är Telge Nät, Lidköping Energi och E.ON Sveriges nät i Järfälla.

De företag som beviljats medlemskap i oktober-november är:

ENA Energi
Göteborg Energi
Härnösand Energi & Miljö
Jämtkraft
Jönköping Energi
Kraftringen
Luleå Energi
Mälarenergi
Partille Energi
Pite Energi
Sandviken Energi
Skellefteå Kraft
Sollentuna Energi och Miljö
Sundsvall Energi
Södertörns Fjärrvärme
Tekniska Verken Katrineholm
Tekniska Verken Linköping
Telge Nät – ny medlem!
Trollhättan Energi
Umeå Energi
Vattenfall Drefviken och Gustavsberg
Vattenfall Motala
Vattenfall Nyköping
Vattenfall Uppsala
Vattenfall Vänersborg
Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME)
Växjö Energi

Tidigare i år har ytterligare 23 fjärrvärmeleverantörer beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2019. Det betyder att Prisdialogens medlemmar år 2019 levererar fjärrvärme till cirka 2,1 miljoner hushåll.

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen omfattar år 2018 sammanlagt 72 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. År 2019 ökar denna andel till 75 procent. Bakom Prisdialogen står Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.

För mer information:
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se 

Bilder