Riksbyggen skänker 1,6 mkr till 60-årsjubilerande We Effect 2018-10-29, kl 08:30

Riksbyggen skänker 1,6 mkr till 60-årsjubilerande We Effect

Biståndsorganisationen We Effect bildades för exakt 60 år sedan och Riksbyggen är sedan många år ett av organisationens medlemsföretag. I samband med 60-årsfirandet ger Riksbyggen en extra gåva för att fler människor kan ta steget från fattigdom och slum till en riktig bostad och ett tryggare liv.

We Effect bildades 1958 och är en organisation som hjälper lokala kooperativa föreningar runt om i världen som arbetar med värdigt boende och hållbar landsbygdsutveckling. I samband med Riksbyggens fullmäktigemöte i maj i år skänkte Riksbyggen cirka två miljoner kronor som samlats in under 2017. Nu har ytterligare ett stort bidrag skänkts.

– Från Riksbyggens sida vill vi uppmärksamma 60-årsjubileumet genom ett ytterligare stöd till We Effect viktiga arbete. Att stötta ett mer hållbart bostadsbyggande i fattiga länder är viktigt ur många aspekter, till exempel för att skydda människor vid naturkatastrofer, så att de inte fastnar i fattigdom när en tyfon drar över eller jordskalv inträffar, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

We Effect arbetar med kooperativa organisationer och föreningar i 24 länder runt om i världen inom två huvudområden – hållbar landsbygdsutveckling och stöd till bostadskooperation.

– Ett värdigt boende är en förutsättning för att kunna lyfta sig ur fattigdom. Med Riksbyggen som en av våra huvudmän tar vi med deras mångåriga erfarenhet från att arbeta med bostadsfrågan in i vår verksamhet. Vi är den enda svenska biståndsorganisationen som jobbar med bostadsfrågan, säger Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare.

Bostad är en grundläggande mänsklig rättighet
Problemen med bostäder är desamma i Sverige som i de länder där We Effect arbetar. Det är brist på bostäder, trångboddhet och svårt för unga och människor som har färre resurser att få en bostad. Men i dessa länder finns dessutom en utbredd fattigdom och ännu djupare orättvisor i samhället än här i Sverige.

Stödet som We Effect ger bostadskooperativ går ut på att föreningarna genom hjälp till självhjälp får tillgång till bostäder.

Exempel på vad stödet från Riksbyggen har använts till under 2017:

- Under året kunde 1 000 familjer i Filippinerna, som tidigare bodde i slumartade förhållanden, flytta in i helt nya hem med rent och rinnande vatten, elektricitet och väggar som kan stå emot tyfoner.

- Genom bostadskooperativ som stödjs av We Effect i Filippinerna, tog totalt 10 000 familjer ett steg närmare drägliga lägenheter eller hus under året. 7 000 bostäder är under konstruktion och 2 000 bostäder väntar på finansiering.

- Den kooperativa bostadsmodellen har främjats i tio länder i Latinamerika och även i länder i Afrika och Asien under 2017.

- 77 bostadskooperativ i sju länder i Latinamerika har fått stöd av We Effect.

- Påverkansarbetet från våra partnerorganisationer har lett till statlig finansiering av bostadsprojekt i Paraguay, El Salvador och Guatemala. I El Salvadors huvudstad San Salvador har påverkansarbetet lett till att tolv nya bostadskooperativ kommer att byggas med stöd av staten. Över 65 procent av förmånstagarna är kvinnor, många av dem ensamstående.

- För att främja rätten till land i Tanzania, har 600 tomter garanterats genom partnerorganisationer. 1 934 lagfarter har utfärdats, av vilka 187 var till kvinnor.

- 20 hektar tomtmark har hittills köpts upp av kooperativ i Uganda.

För mer information:
Leif Linde, vd Riksbyggen, 08-698 41 01
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder