Riksbyggen, Lunds kommun och Veidekke skapar hyresrätter för nyanlända i Genarp 2018-10-10, kl 14:00

Riksbyggen, Lunds kommun och Veidekke skapar hyresrätter för nyanlända i Genarp

I Genarp, Lunds kommun, kommer 16 parhus med sammanlagt 32 hyresrätter att uppföras. Riksbyggen förvärvar fastigheterna av Veidekke som utvecklat projektet. Husen öronmärks för nyanlända och hyrs av Lunds kommun i en gemensam satsning på social integration.

– Behovet av bostäder är fortsatt stort i Lunds kommun och det är därför glädjande att bygget av dessa 32 lägenheter kommer igång. De är efterlängtade och bostäderna kommer att bli en viktig pusselbit i utvecklingen, både för byn Genarp och för de nyanlända som får chansen till en nystart i trygg miljö., säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på Serviceförvaltningen i Lunds kommun.

Projektet ligger strax norr om Genarps kyrka. Enligt de förutsättningar för den markanvisning som Veidekke Bostad AB tidigare fick för projektet hyr Lunds kommun lägenheterna i fem år för nyanlända familjer som fått uppehållstillstånd i Sverige. De boende kommer sedan att successivt att få möjlighet att ta på marknadsmässiga villkor ta över hyreskontrakten.

– Att skapa fler bostäder nyanlända är en viktig del i arbetet för att bidra till en ökad integration. För Riksbyggen, som är en långsiktig samhällsutvecklare, vill vi vara med och skapa förutsättningar för att fler nyanlända familjer kan få en bostad och en bra start på sitt nya liv i Sverige, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

Byggstarten planeras äga rum under hösten och husen kommer att bli klara för inflyttning etappvis under vår och sommar 2019.

– Vi ser det som ett bra sätt att bidra till social och ekonomisk hållbarhet. Hus är en viktig del, men här finns också ett genomarbetat sammanhang, säger Charlotta Nilsén, regionchef för Veidekke Bostad.

Ansökan om det statliga Investeringsstödet har inlämnats för genomförande av projektet.

– Det möjliggör att hyrorna blir lägre än vid normal nyproduktion om stödet beviljas, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

Riksbyggen har en tydlig ambition att både öka produktionen av hyresrätter och utöka sitt innehav av egenägda hyresrätter. Läs mer här

Riksbyggen har uppnått målet för 100-klubben – ett halvår före tidplan. Läs mer här

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen, 0702-17 47 21
carl-johan.hansson@riksbyggen.se
Thobias.Ligneman, kommunikatör, Serviceförvaltningen Lunds kommun, 046-359 43 50, thobias.ligneman@lund.se
Charlotta Nilsén, regionchef Sydväst, Veidekke Bostad, 070-600 30 87
charlotta.nilsen@veidekke.se

Bilder