Enbart elfordon och många mobilitetslösningar i Brf Vivas fordonspool 2018-10-02, kl 07:40

Enbart elfordon och många mobilitetslösningar i Brf Vivas fordonspool

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg byggs helt utan parkeringsplatser för de boende. Det ställer större krav på att hitta nya och innovativa lösningar för att underlätta för de boende att klara vardagen utan egenägd bil. 

De boende i Brf Viva kommer att få tillgång till en betydligt bredare mobilitetslösning än vad som är vanligt i en bostadsrättsförening. Här kommer att finnas fyra elbilar, fem elcyklar och fyra ellastcyklar samt ytterligare ett par lätta elfordon. Det finns också gott om cykelparkeringar och en cykelbro från gatan så man kör rakt in till cykelparkeringen. Det finns även en cykelverkstad så att det blir lätt att underhålla sin cykel.

– Redan från starten i projektet med Brf Viva har en förutsättning varit att det är ett boende utan egen ägd bil men att det ska finnas andra mobilitetslösningar som minskar behovet av egen bil. Det känns mycket spännande att vi i Brf Viva nu kan erbjuda en bilpool med enbart eldrivna fordon vilket är mycket ovanligt, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Men mobilitetslösningen handlar inte bara om att erbjuda olika typer av fordon i en pool utan går betydligt längre än så.

– I Brf Viva finns särskilda distansarbetsplatser för att göra det enklare att ibland arbeta på hemmaplan och därmed minska behovet av transporter till och från arbetet. I föreningen finns även ett post- och leveransrum vilket förenklar för de boende att handla via internet och därmed både spara tid och behov av egna transporter, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Från solcellerna på taken produceras el som även delvis kommer att användas för att ladda elfordonen i poolen. Eftersom att mest energi från solcellerna produceras på dagtid då användningen är som minst så lagras denna i begagnade bussbatterier för att kapa effekttopparna som uppstår på kvällen då de boende kommer och startat tvättmaskinen eller sätter bilen på laddning.

I Brf Viva testar också Riksbyggen, Västtrafik, Sunfleet och EC2B en ny digital tjänst som ska göra det enklare för människor att kombinera olika färdsätt, till exempel cykel, bilpool och kollektivtrafik.

EC2B och Riksbyggen samarbetar även i Göteborg inom EU-projektet IRIS Smart Cities som är ett femårigt Light House-projekt, finansierat av Eus HORIZON 2020. I projektet testas och utvecklas lösningar hos bland annat Riksbyggen, för att sedan kopieras och replikeras i projektets övriga städer och vidare ut i EU.

Forskning inom Positive Footprint Housing, PFH, ligger till grund för Brf Viva. PFH är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, 031-704 55 08

Bilder