Riksbyggens Brf Viva nominerad till Årets Miljöpris 2018-09-06, kl 20:05

Riksbyggens Brf Viva nominerad till Årets Miljöpris

Årets Miljöpris kan komma att delas ut till Riksbyggens Brf Viva i Göteborg. I Brf Viva testar Riksbyggen många innovationer inom hållbarhetsområdet, bland annat en helt ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan än vanlig betong och energilagring av solel i begagnade bussbatterier.

Årets Miljöpris delas ut av tidskriften Betong och vinnaren tillkännages på Betonggalan den 22 november.

– Vi är mycket glad och stolta över nomineringen. Utformningen av Brf Viva bygger på gedigen forskning och ett samarbete mellan många partners, både från forskarvärlden, Göteborgsstad och näringslivet, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Brf Viva består av 132 lägenheter och inflyttningen kommer att starta under hösten 2018.

Motiveringen:
"Ett av de första projekten i Sverige där man utfört en omfattande LCA studie i ett verkligt byggprojekt och där man ska minska betongens klimatpåverkan med 30 procent. Och för att man generöst delat med sig av kunskap och erfarenhet från arbetet och på så sätt varit drivande i arbetet för minskad klimatpåverkan från byggnader."

Juryn bakom nomineringen består av Kajsa Byfors, Svensk Betong, Anna Graaf, White, Christina Lindbäck, NCC och Niclas Köhler, JM.

– Riksbyggens förhoppning är att Brf Viva inte bara ska vara ett unikt bostadsprojekt utan även fungera som inspirationskälla för ett framtida mer hållbart byggande i hela branschen, säger Anders Johansson, projektchef för Brf Viva.

Forskning inom Positive Footprint Housing, PFH, ligger till grund för Brf Viva. PFH är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. 

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

För mer information, kontakta gärna:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 08-698 41 60
Anders Johansson, projektchef Riksbyggen, 031-704 68 56

Bilder