Lidköping Energi ny medlem i Prisdialogen 2018-08-29, kl 09:00

Lidköping Energi ny medlem i Prisdialogen

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013 och fjärrvärmeleverantörerna söker medlemskap varje år. Nu har styrelsen beviljat ytterligare nio fjärrvärmeleverantörer förlängt medlemskap för kommande år, 2019. Ny medlem i Prisdialogen är Lidköping Energi, som genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell för första gången.

Vid Prisdialogens styrelsemöte beviljades ansökningar från tio fjärrvärmeleverantörer, som har genomfört lokala prisdialoger med sina kunder. Nio sökte förlängt medlemskap, vilket betyder att de redan är medlemmar i Prisdialogen. Styrelsen beviljade också medlemskap för Lidköping Energi, som ansökte för första gången. Det innebär att ytterligare cirka 4 200 hushåll har varit företrädda i årets lokala prisdialog.

- Så här långt ser vi att den genomsnittliga nivån innebär knappt 1 procents höjning, vilket är något högre än 2018. Men det är helt i linje med tidigare lämnade prognoser och fortfarande markant under inflationstakten, konstaterar Prisdialogens ordförande, Leif Linde, till vardags vd för Riksbyggen.

I och med styrelsens beslut har ungefär hälften av de företag som redan är medlemmar ansökt om, och fått beviljat, förlängt medlemskap för kommande år. Dessutom har styrelsen beviljat två helt nya ansökningar för 2019, för Järfälla och Lidköping.

Sista ansökningsdag för medlemskap 2019 är den 15 september. Dessa ansökningar tar styrelsen beslut om i oktober.

Nya, beviljade ansökningar:

Lidköping Energi

Följande fjärrvärmeleverantörer/nät beviljades förlängt medlemskap:

ADVEN Energilösningar i Mora/Orsa och Älmhult
Ale Fjärrvärme
Falu Energi & Vatten
Gävle Energi
Hässleholm Miljö
Norrenergi
Stockholm Exergi
Öresundskraft i Helsingborg och Ängelholm
Övik Energi

Tidigare beviljade ansökningar för 2019:

E.ON Sverige i Järfälla (nytt medlemskap 2019)
Borlänge Energi
Borås Energi och Miljö
E.ON i Malmö
E.ON i Norrköping/Söderköping
E.ON i Örebro/Kumla/Hallsberg
Halmstads Energi och Miljö
Karlstads Energi
Kils Energi
Mölndal Energi
Uddevalla Energi

För mer information:
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli: Tel: 072-915 5475, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen omfattar år 2018 cirka 2,1 miljoner hushåll, som är kunder till 37 fjärrvärmeleverantörer (72 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna). Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Bilder