Inriktningsbeslut om Planprogram för 600 bostäder i Söderport, Lund, är taget 2018-08-24, kl 16:15

Inriktningsbeslut om Planprogram för 600 bostäder i Söderport, Lund, är taget

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu tagit ett inriktningsbeslut som innebär att detaljplanearbetet för Söderport i Lund kan starta. Vid Söderport planeras för cirka 600 nya bostäder och Riksbyggen är en av de aktörer som är med och utvecklar projektet.

Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc.

– Vi är mycket glada över att beslutet att start detaljplanearbetet har tagits. Tillsammans med Lunds kommun och de övriga exploatörerna ser vi fram emot skapa ett område som har en helhet och som blir trivsamt för alla boende, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Syd.

Det planeras för cirka 600 bostäder i området och Riksbyggen räknar med att bygga ungefär 20 procent av dessa. Riksbyggens kommer att bygga bostadsrätter vid Söderport och en byggstart beräknas att kunna ske som tidigast år 2020.

– Söderport har ett mycket bra läge och den kommande bostadsbebyggelsen kommer att knyta ihop Södra Lund med stadskärnan på ett fint sätt. Vi vill vara med och skapa levande kvarter med riklig grönska och med fokus på ett mer hållbart boende där vi tar tillvara på de värden som finns på platsen, säger Anders Jeppsson.

Riksbyggen har utvecklat ett hållbarhetsverktyg för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Läs mer här

För mer information:
Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd.040-32 67 54

Bilder