Riksbyggen blir helägare till tre hyresrättsprojekt som utvecklats tillsammans med Bygg-Fast 2018-08-20, kl 09:00

Riksbyggen blir helägare till tre hyresrättsprojekt som utvecklats tillsammans med Bygg-Fast

Riksbyggen köper Bygg-Fast:s andel i tre hyresrättsprojekt som sammanlagt omfattar 330 hyresrätter i pågående produktion. Projekten finns i Stenungsund, Nyköping och i Haninge.

De tre bostadsprojekten har initierats av Bygg-Fast och utvecklats av Riksbyggen och Bygg-Fast tillsammans. Projekten har byggstartats i gemensamma bolag där Riksbyggen nu köper Bygg-Fasts del:

Stenungsund, Valeberget - 74 hyresrätter

Nyköping, Kattugglan - 138 hyresrätter

Haninge, Ribby Ängar etapp 3 - 118 hyresrätter

– Vi är mycket glada över att vårt samarbete med Bygg-Fast är så framgångsrikt och att de tre projekten nu är under produktion. De 330 hyresrätterna kommer att ingå i Riksbyggens egenägda hyresbestånd som utökats kraftigt under senare år, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

Samarbetet mellan Riksbyggen och Bygg-Fast har utvecklats positivt de senaste åren och det fortsatta samarbetet ska möjliggöra fler projekt i områden med behov av hyresrätter.

Behoven av fler hyresrätter är stort och Riksbyggen har därför tidigare i år tagit beslut om att fördubbla produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1 200 bostäder/år. Riksbyggen planerar även att kraftigt öka antalet orter för produktion av hyresrätter.

Riksbyggen planerar samtidigt att fortsätta att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5 400 hyresrätter till 7 500 hyresrätter. Läs mer här

För mer information, kontakta gärna

Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter Riksbyggen, 0702-17 47 21
carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Peter Bellevik, vd, Bygg-Fast, 0704-28 16 16
peter.bellevik@byggfast.se

Bilder