Riksbyggen har uppnått målet för 100-klubben – ett halvår före tidplan 2018-07-02, kl 07:45

Riksbyggen har uppnått målet för 100-klubben – ett halvår före tidplan

Riksbyggen var ett av de företag som var först ut med att ansluta sig till regeringen satsning 100-klubben som innebär att ge praktik eller arbete till minst 100 nyanlända under tre år. Nu har Riksbyggen uppfyllt sin del men arbetet med att få in fler nyanlända i yrkeslivet fortsätter.

– Det har varit mycket lärorikt för hela Riksbyggens organisation att arbeta med 100-klubben. Vi tar nu med oss dessa erfarenheter för att fortsätta arbetet med att fler nyanlända ska få jobb på Riksbyggen, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Riksbyggen fortsätter arbetet med samma struktur som i 100-klubben med exempelvis yrkesintroduktionsanställning istället för praktik.

– Många av de 100 nyanlända som nu haft praktik/arbete på Riksbyggen har fått någon form av anställning efteråt. Samtidigt som de nyanlända fått inblick i arbetet på Riksbyggen och hur en svensk arbetsplats fungerar har också Riksbyggens organisation lärt sig mycket av de nyanlända och är en viktig del i vår framtida kompetens försörjning, säger Karin Goddard.

Riksbyggen anslöt sig till 100-klubben hösten 2015 och projektet löper fram till 31 december 2018.

– Att ge praktikplatser till nyanlända är ett sätt för Riksbyggen att öka sin rekryteringsbas och skapa en medarbetarstruktur som bättre speglar befolkningen i samhället. Det är också ett sätt för Riksbyggen att som långsiktig samhällsutvecklare bidra till en ökad integration, säger Karin Goddard.

För mer information:
Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47

Bilder