Full fart på husmonteringen av nya hyresrätter i Västerhaninge 2018-06-28, kl 07:55

Full fart på husmonteringen av nya hyresrätter i Västerhaninge

Just nu pågår monteringen av 116 hyresrätter i Ribby Ängar, Västerhaninge. Lägenheterna tillverkas i Deromes fabriker strax utanför Skellefteå och i Kristinehamn med tapeter, kök och badrum och de färdiga volymerna monteras sedan på plats.

– Det här är ett mycket effektivt sätt att bygga nya bostäder av hög kvalitet. Nyligen monterades inte mindre än 48 volymer inklusive tak och loftgångar på sju arbetsdagar, berättar Kourous Nabavieh, projektledare på Riksbyggen.

Det är Riksbyggens tredje etapp med nya hyresrätter i Ribby Ängar som nu är under uppförande. Den tredje etappen omfattar 116 hyresrätter i sammanlagt 248 volymer som ska stå klara för inflyttning under hösten 2019. Riksbyggens två tidigare etapper i området omfattar 264 hyresrätter.

– Just nu pågår monteringen av det första huset med 24 små lägenheter. Sammanlagt blir det 15 huskroppar med lägenheter i storlekarna 1-3 rok på 34-74 kvm, säger Kourous Nabavieh.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att Riksbyggen valt oss som samarbetspartner för projektet. Här får vi möjligheten att visa hur vi kan skapa ett område med fyra olika hustyper på ett tilltalande, snabbt och prisvärt sätt, säger Johan Deliaune Aronius, projektledare på Derome Plusshus.

Derome Plusshus tillverkar bostäder med modern volymbyggnadsteknik till hög färdigställandegrad. Det innebär en effektiv produktion i torra fabriker, där hantverk så som exempelvis VVS, plattsättning i kök och badrum, golvläggning, montering av kök och målning görs färdigt före leverans. Volymerna transporteras sedan på lastbilar ut till byggplats för montering.

Behoven av fler hyresrätter som fler har råd att bo i är stort. Riksbyggen har därför under våren tagit beslut om att fördubbla produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1 200 bostäder/år. Riksbyggen planerar även att kraftigt öka antalet orter för produktion av hyresrätter.

För mer information:
Kourous Nabavieh, projektledare på Riksbyggen, 072-234 09 93

Bilder