Riksbyggen i Almedalen 2018-07-03, kl 07:15

Riksbyggen i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar Riksbyggen egna seminarier och många Riksbyggenmedarbetare deltar i ett stort antal seminarier som arrangeras av andra företag och organisationer. Den 4 juli arrangerar Riksbyggen två seminarier på Teaterskeppet i Visby hamn, med start klockan 10.30. Seminarierna kommer även att sändas live på Riksbyggens Facebooksida.

Riksbyggens fyra förslag för en mer hållbar bostadsmarknad:

1. Satsningar för unga hushåll
2. Satsningar för äldres boende
3. Stimulans för klimateffektiv ROT
4. Skattereform för ökad rörlighet

– Många grupper påverkas av läget på bostadsmarknaden med höga trösklar för inträde och en allt för låg rörlighet i det befintliga beståndet. Två stora grupper är yngre och äldre, där yngre har svårt att komma in och äldre har svårt att flytta till mer anpassade bostäder. Bristande rörlighet finns också inom bostadsområden, ofta till följd av ensidigt utbud av bostäder. Hållbarhet som katalysator för att skapa inkluderande städer är viktigt. Med namnkunniga paneler kommer vi att diskutera dessa frågor under årets Almedalsvecka, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Bostäder för både äldre och yngre – är ökad rörlighet ett sätt att sänka trösklarna på bostadsmarknaden

Onsdag den 4 juli kl. 10.30 - 11.30 på Teaterskeppet i Visby hamn

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka för att fler ska kunna bo utifrån sina behov. Unga hushåll behöver kunna komma in på bostadsmarknaden och äldre hushåll behöver ges möjlighet att flytta till anpassade bostäder. Det behövs både tillskott av nyproducerade bostäder och möjlighet att flytta inom det befintliga beståndet. Idag har många äldre svårt att lämna en villa för att flytta till ändamålsenliga bostäder och många yngre har svårt att komma in på bostadsmarknaden då villkoren för att efterfråga inte rimmar med deras förutsättningar. Hur ska vi då arbeta för att åstadkomma äkta rörlighet? Ser förutsättningar olika ut i olika delar av landet? På vilket sätt kan äldres boende bidra till att fler yngre kan komma in på bostadsmarknaden?

Panelen:
Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsministern
Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson
Saffran Rohm, ordförande jagvillhabostad.nu
Robert Boije, chefekonom SBAB

Moderator: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Platser för gemenskap – hur utvecklar vi inkluderande städer
Onsdag 4 juli kl. 12.00 - 13.00, på Teaterskeppet i Visby hamn

Våra städer är i ständig förändring. Gamla och nya kvarter växer tillsammans när bostadsområden blandas med nya bostäder. Genom att utveckla både våra inre och yttre stadsdelar och samtidigt binda ihop dem, skapar vi förutsättningar för social hållbarhet. Levande stadsdelar bidrar till helhet och utveckling av våra städer. Med hjälp av förtätning kan stadsdelar tillgodoses med sådant som saknas av bostäder och verksamheter. Fler människor utgör också underlag för utökad service och kollektivtrafik. Människor är kittet för social samverkan, trygghet och hållbar stadsutveckling.

Riksbyggen, ByggVesta och Hyresgästföreningen arbetar för att utveckla trygga och hållbara bostadsområden. Tillsammans lät aktörerna nationalekonomen Stefan Fölster klarlägga de samhällsekonomiska effekterna av att stadsdelar präglas av utanförskap. Med utgångspunkt i bred forskning och internationell utblick släpptes i december 2017 rapporten Den inkluderande staden – Stadsutveckling i kommuners gränstrakter med exemplet Järva Storstad.

Välkommen att ta del av Stefan Fölsters rapport och efterföljande panelsamtal i frågorna.

Panelen:
Stefan Fölster, nationalekonom Reforminstitutet – presentation av boken
Anders Kessling, statssekreterare till arbetsmarknadsministern
Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och f.d. ordförande Delegationen mot segregation
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad
Kerstin Annadotter, Tek Dr Fastighetsekonomi vid KTH

Moderator: Therese Berg, hållbarhetschef Riksbyggen

Övriga evenemang där Riksbyggen deltar:

Hur uppnår vi klimatneutral betong på den svenska marknaden?
Vi som arbetar med betong har bestämt oss. En färdplan för klimatneutral betong är inlämnad till regeringen och 2045 ska all betong på den svenska marknaden vara klimatneutral. Tekniken, behovet och viljan finns, men vi behöver också stöd i politiken för att lyckas.

Betonginitiativet
Måndag 2 juli 09.15-10.00
Mellangatan 1, trädgården
Deltar från Riksbyggen: Karolina Brick, miljöchef

Arbeta med energifrågan i stort och energiuppföljning i synnerhet för bättre miljö och lägre kostnad
Att mäta är viktigt både i nybyggnation och i det befintliga beståndet, men inte alltid så enkelt som man kan tro. Det är dock viktigt ut både miljö- och kostnadsperspektiv. Vilka åtgärder kan genomföras redan idag och vad har framtiden att ge?

Momentum Software
Måndag 2 juli 10.00 – 11.00
Fiskehamnen längst ut på stora piren. Stor segelbåt märkt Momentum Software.
Deltar från Riksbyggen: Mari-Louise Persson, energistrateg

Vad händer om Sveriges energiåtervinningsanläggningar slutar ta emot avfall med plast januari 2019?
Många vill minska plasten i avfallet, även återvinnings-, avfalls- och energibranscherna. Samhället kräver fossilfri el och fjärrvärme men med fossil plast i många produkter, upplagrat i samhället, kan det bli svårt. Hittills har plasten tagits emot men vad händer om det blir stopp 1 januari 2019?

Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige
Tisdag 3 juli 08.00 – 09.00
S:ta Katarinagatan 6 Klosterlängan vid Stora Torget
Deltar från Riksbyggen: Karolina Brick, miljöchef

Byggboom, krasch. Eller nya affärsmöjligheter?
Den svenska marknaden för nyproducerade bostadsrätter har svalnat något. Bilden är inte ensidigt dyster men ger byggföretagen verkligen upp när bostadspriserna sjunker? Vilka möjligheter ger det nya marknadsläget?

Uppsala kommun
Tisdag 3 juli 10.00 - 10.45
Donners hotell, Donners plats 6
Deltar från Riksbyggen: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert

Du måste flytta på dig - om rörlighet på bostadsmarknaden
Bostadsbeståndet utnyttjas i dag alltför ineffektivt och vi försöker bygga oss ur bostadskrisen, trots att många menar att ökad rörlighet är mer kostnadseffektivt för samhället i stort. Vi måste helt enkelt göra det lättare att flytta på oss. Men vad krävs för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden?

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Tisdag 3/7 12.00 – 13.30
Hästgatan 2
Deltar från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef

Hur kan fler få möjlighet att bo i en nybyggd lägenhet?

Under de senaste åren, när byggtakten skruvats upp, har det samtidigt blivit tydligt att de nyproducerade bostäderna inte är möjliga för alla att efterfråga. Eftersom de omtalade flyttkedjorna verkar dröja behöver vi få fram en nyproduktion. Går det – utan att branschen blir beroende av statliga bidrag? Finns det produkter som ännu inte sett dagens ljus, som skulle lösa problemen? Hur mycket sneglar bransch och politik på serietillverkning?

Tisdag 3 juli 13.45 – 14.15
Business Arena, Supper, Strandgatan 9
Deltar från Riksbyggen: Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?
Sverige har tre bostadspolitiska utmaningar: bostadsbristen, ett omfattande renoveringsbehov i det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på tillgängliga bostäder för den växande andelen äldre. Kan våningspåbyggnad på trevåningshusen från miljonprogrammet lösa alla tre utmaningar samtidigt?

SPF seniorerna, DHR, Hissförbundet arrangörer
Tisdag 3 juli kl. 15.00 - 15.45
Tält mittemot Wisby Strand Congress
Deltar från Riksbyggen: Leif Linde, vd

Användning av material och transporter – högst på hållbarhetsagendan?
Högljudda krav på fler bostäder och en stark svensk ekonomi gör att många fastighetsbolag satsar på både nybyggnation och renovering av befintligt bestånd. Två viktiga parametrar i den miljömässiga hållbarheten är material och transporter. Hur arbetar branschen för att minimera klimatavtrycket?

Tisdag 3 juli 15.15 – 15.45
Business Arena, Supper, Strandgatan 9
Deltar från Riksbyggen: Karolina Brick, miljöchef

Frukostpanel: Samtal om hur vi använder #bopol-taggen och dela med oss av våra olika insikter

Sveriges Byggindustrier
Onsdag 4 juli 08.00 - 09.00
Deltar från Riksbyggen: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert

Är sopor sopor?
Sopor kan vara bra. En hel del kan användas på nytt, det skonar miljön. Andra sopor kan ge värme när de förbränns. Dagens teknik ger få utsläpp. Vi bidrar alla med sopor. Hur använder vi sopor smartast?

Vattenfall
Onsdag 4 juli 11.30 – 12.30
Energihuset, Mellangatan 9
Deltar från Riksbyggen: Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling

En trygg miljö för boende – är lag och ordning högst på agendan?
Ingen har kunnat undgå den senaste tidens diskussioner om skjutningar, stenkastning och polisens förutsättningar att kunna utföra sitt arbete i förorter till de svenska storstäderna. Otrygghet hindrar de positiva spiraler som behövs för att utveckla det lokala näringslivet.

Business Arena
Onsdag 4 juli 2018 16.00 – 16.30
Supper, restaurang, Strandgatan
Deltar från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef

”Seniorerna flyttar in – tryggt boende för seniorer i din kommun”
Över två miljoner invånare är 65 år och äldre. Drygt en halv miljon av dessa är över 80 år. Hur ordnar vi ett tryggt och bra boende för det växande antalet seniorer? Hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov?

Torsdag den 5 juli kl. 11.00–11.50
Äldreforum, strax intill Wisby Strand
Deltar från Riksbyggen: Leif Linde, vd

Hållbara städer – vilka var nyckelfrågorna under Almedalsveckan?
Almedalsveckan är ett av de viktigaste forumen för hållbar förändring och mycket handlar om hållbara städer. Hur bygger vi klimatsmart? Gör byggarbetsplatserna energisnåla? Hur ska infrastrukturen se ut? Vem ansvarar för avfallet? Vad var nyckel¬frågorna och vad händer nu?

Riksbyggen, Viable Cities, IQ Samhällsbyggnad, Sustainable Innovation, SABO, ÅF, White arkitekter

Torsdag 5 juli kl. 12.00 - 13.00
Teaterskeppet, stora matsalen
Deltar från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef

För mer information:
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Bilder