Charlotta Szczepanowski blir chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop 2018-06-18, kl 10:30

Charlotta Szczepanowski blir chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop

Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, lämnar Riksbyggen för att bli chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop. Charlotta börjar på Coop den 1 oktober.

– Charlotta har gjort ett fantastiskt jobb och lett arbetet med att integrera ett systematiskt och processinriktat arbetssätt som genomsyras av hållbarhet i Riksbyggen. Nu arbetar vi vidare med det arbetssätt som fokuserar på ständig förbättring och utveckling och rekryteringen efter Charlottas ersättare börjar därför omgående. För mig är det självklart att även den personen kommer att ingå i Riksbyggens företagsledning, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Charlotta har jobbat i nio år på Riksbyggen och har under den tiden bland annat utsetts till Årets Hållbarhetschef och Influencer of the Year.

– Det är tråkigt att Charlotta nu slutar på Riksbyggen men jag är glad att hon väljer att gå till medlemsägda Coop och blir kvar inom den kooperativa sfären och jag önskar henne stort lycka till, säger Leif Linde.

– Coop har varit föregångare när det gäller hållbarhetsarbetet i sin bransch, precis som på Riksbyggen och många andra kooperativa verksamheter är det långsiktiga samhällsansvaret en av grundbultarna i företagets värderingar och uppdrag. Jag ser fram emot att använda mina erfarenheter från kvalitet, systematik och hållbarhet för att skapa nytta för Coops medlemmar och affär, säger Charlotta Szczepanowski.

För mer information:
Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, 070-698 41 42

Bilder