Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna 2018-06-14, kl 13:30

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna

Det finns många bra och genomförbara förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik”, till exempel om startlån, mellankapitalfinansiering och stärkta villkor för renovering och upprustning. Rapporten ger också en bra analys av läget på bostadsmarknaden och riktar befogad kritik mot brist på bostadspolitik de senaste decennierna, sammanfattar Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen.

Rapporten ”En ny social bostadspolitik” har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Socialdemokraterna och presenterades den 13 juni.

– Rapporten präglas av en helhetssyn som är efterlängtad i den bostadspolitiska debatten. Den ger en bra analys av läget och riktar kritik mot både hur borgerliga och socialdemokratiska regeringar hanterat bostadsfrågan, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Många av de förslag som finns i rapporten riktar sig till grupper som idag är extra utsatta på bostadsmarknaden, de som ska skaffa sin första bostad och äldre som är i behov av en bostad anpassad efter sina behov.

– Förslaget att inrätta särskilda stödformer för förstagångsköpare och särskilda startlån är några exempel. Som helhet är många av förslagen både bra och genomförbara, om det finns politiskt mod och möjlighet till breda överenskommelser, säger Mårten Lilja.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder