Pressinbjudan: Välkommen till Riksbyggens seminarier under Almedalsveckan! 2018-06-13, kl 07:50

Pressinbjudan: Välkommen till Riksbyggens seminarier under Almedalsveckan!

Möjligheten till att flytta. Möjligheten att skaffa sitt första boende till schyssta villkor. Möjligheten till en anpassad bostad på ålderns höst. Möjligheten att bygga mer hållbara stadsdelar som inkluderar alla, utifrån en rapport författad av Stefan Fölster. Riksbyggens seminarier under Almedalsveckan handlar om möjligheter men också om hinder som låser situationen på bostadsmarknaden.

Den 4 juli arrangerar Riksbyggen två seminarier på Teaterskeppet i Visby hamn, med start klockan 10.30. Seminarierna kommer även att sändas live på Riksbyggens Facebooksida.

– Många grupper påverkas av läget på bostadsmarknaden med höga trösklar för inträde och en allt för låg rörlighet i det befintliga beståndet. Två stora grupper är yngre och äldre, där yngre har svårt att komma in och äldre har svårt att flytta till mer anpassade bostäder. Bristande rörlighet finns också inom bostadsområden, ofta till följd av ensidigt utbud av bostäder. Hållbarhet som katalysator för att skapa inkluderande städer är viktigt. Med namnkunniga paneler kommer vi att diskutera dessa frågor under årets Almedalsvecka, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Bostäder för både äldre och yngre – är ökad rörlighet ett sätt att sänka trösklarna på bostadsmarknaden

Onsdag den 4 juli kl. 10.30 - 11.30 på Teaterskeppet i Visby hamn
Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka för att fler ska kunna bo utifrån sina behov. Unga hushåll behöver kunna komma in på bostadsmarknaden och äldre hushåll behöver ges möjlighet att flytta till anpassade bostäder. Det behövs både tillskott av nyproducerade bostäder och möjlighet att flytta inom det befintliga beståndet. Idag har många äldre svårt att lämna en villa för att flytta till ändamålsenliga bostäder och många yngre har svårt att komma in på bostadsmarknaden då villkoren för att efterfråga inte rimmar med deras förutsättningar. Hur ska vi då arbeta för att åstadkomma äkta rörlighet? Ser förutsättningar olika ut i olika delar av landet? På vilket sätt kan äldres boende bidra till att fler yngre kan komma in på bostadsmarknaden?

Panelen:
Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsministern
Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg 
Saffran Rohm, ordförande jagvillhabostad.nu
Robert Boije, chefekonom SBAB 

Moderator: Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Platser för gemenskap – hur utvecklar vi inkluderande städer

Onsdag 4 juli kl. 12.00 - 13.00, på Teaterskeppet i Visby hamn
Våra städer är i ständig förändring. Gamla och nya kvarter växer tillsammans när bostadsområden blandas med nya bostäder. Genom att utveckla både våra inre och yttre stadsdelar och samtidigt binda ihop dem, skapar vi förutsättningar för social hållbarhet. Levande stadsdelar bidrar till helhet och utveckling av våra städer. Med hjälp av förtätning kan stadsdelar tillgodoses med sådant som saknas av bostäder och verksamheter. Fler människor utgör också underlag för utökad service och kollektivtrafik. Människor är kittet för social samverkan, trygghet och hållbar stadsutveckling.

Riksbyggen, ByggVesta och Hyresgästföreningen arbetar för att utveckla trygga och hållbara bostadsområden. Tillsammans lät aktörerna nationalekonomen Stefan Fölster klarlägga de samhällsekonomiska effekterna av att stadsdelar präglas av utanförskap. Med utgångspunkt i bred forskning och internationell utblick släpptes i december 2017 rapporten Den inkluderande staden – Stadsutveckling i kommuners gränstrakter med exemplet Järva Storstad.

Välkommen att ta del av Stefan Fölsters rapport och efterföljande panelsamtal i frågorna.

Panelen:
Stefan Fölster, nationalekonom Reforminstitutet – presentation av boken
Anders Kessling, statssekreterare till arbetsmarknadsministern
Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och f.d. ordförande Delegationen mot segregation 
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad
Kerstin Annadotter, Tek Dr Fastighetsekonomi vid KTH

Moderator: Therese Berg, hållbarhetschef Riksbyggen

För mer information:
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Bilder