Det surrar om den Biologiska mångfaldens dag 2018-05-22, kl 07:55

Det surrar om den Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är det den internationella dagen för Biologiska mångfald. Den biologiska mångfalden är viktig fråga för Riksbyggen både när vi bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.

– Många djurarter och växter är idag under stor press och hotar att helt försvinna. Ta bina som ett exempel, de är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden men också hotade. Därför har Riksbyggen börjat sätta ut bikupor vid flera av sina nyproduktionsprojekt och på taket på huvudkontoret i centrala Stockholm, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt nya hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick.

Genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp fågelholkar till insektshotell till plantering av olika växter.

I fjol var första gången som Biologiska mångfaldens dag firades brett i Sverige. 2018 har dagen växt till att bli mer än dubbelt så stor och är nu en av landets största naturhögtider. Över 160 aktiviteter sker runt om i landet i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Det arrangeras bland annat naturvandring, fågelguidning, cykelartrace, mossexkursion, artbingo, bioblitz, föreläsningar och invigning av både ett naturreservat och Sveriges 30:e nationalpark.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Bilder