Riksbyggen samlade in över två miljoner till We Effect 2018-05-16, kl 12:30

Riksbyggen samlade in över två miljoner till We Effect

Under 2017 samlade Riksbyggen in 2 186 948 kronor till biståndsorganisationen We Effect. Pengarna gör att fler människor kan ta steget från fattigdom och slum till en riktig bostad och ett tryggare liv.

Riksbyggen var med och bildade We Effect 1958, en organisation som hjälper lokala kooperativa runt om i världen inom allt från lantbruk till bostadsbyggande.

– Under 2017 gjorde Riksbyggen en studieresa till El Salvador där We Effect stöttat bostadskooperativ under tio års tid. Stödet går till hela kedjan, från utbildning i bostadsbyggande och kooperation till de färdiga husens byggnadsmaterial. Det var fantastiskt att med egna ögon kunna se vilken skillnad We Effects arbete gör i El Salvador, säger Britta von Schoultz, kommunikationschef på Riksbyggen och ledamot i We Effects styrelse.

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Människor som saknar ett skäligt boende saknar ofta också andra mänskliga rättigheter – som tillgång till vatten, mat, vård och gemenskap. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Bostäder som minskar fattigdomen
I synnerhet riktar We Effect sina insatser mot att stärka flickor och kvinnors situation, det är avgörande för att bekämpa fattigdomen. Lika centralt är förbättrade bostadsförhållanden:

Det gör att barn kan få en tryggare uppväxt, att de kan läsa sina läxor i lugn och ro och få tillgång till rent vatten.

Det gör att familjer slipper betala ockerhyror för ett skjul i slummen och kan lämna fattigdomen.

Det förbättrar människors hälsa. En bra bostad minskar exempelvis spridningen av hiv och aids och dödstalen går ner.

Hållbara bostäder skyddar människor vid naturkatastrofer, så att de inte fastnar i fattigdom när en tyfon drar över eller jordskalv inträffar.

Här är några exempel på vad Riksbyggens stöd till We Effect bidrog till under 2017:
- Under året kunde 1 000 familjer i Filippinerna, som tidigare bodde i slumartade förhållanden, flytta in i helt nya hem med rent och rinnande vatten, elektricitet och väggar som kan stå emot tyfoner.

- Genom bostadskooperativ som stödjs av We Effect i Filippinerna, tog totalt 10 000 familjer ett steg närmare drägliga lägenheter eller hus under året. 7 000 bostäder är under konstruktion och 2 000 bostäder väntar på finansiering.

- Den kooperativa bostadsmodellen har främjats i tio länder i Latinamerika och även i länder i Afrika och Asien under 2017.

- 77 bostadskooperativ i sju länder i Latinamerika har fått stöd av We Effect.

- Påverkansarbetet från våra partnerorganisationer har lett till statlig finansiering av bostadsprojekt i Paraguay, El Salvador och Guatemala. I El Salvadors huvudstad San Salvador har påverkansarbetet lett till att tolv nya bostadskooperativ kommer att byggas med stöd av staten. Över 65 procent av förmånstagarna är kvinnor, många av dem ensamstående.

- För att främja rätten till land i Tanzania, har 600 tomter garanterats genom partnerorganisationer. 1 934 lagfarter har utfärdats, av vilka 187 var till kvinnor.

- 20 hektar tomtmark har hittills köpts upp av kooperativ i Uganda.

Läs mer om We Effect

För mer information:
Britta von Schoultz, kommunikationschef Riksbyggen, 08-698 42 48

Bilder