Riksbyggens Charlotta Szczepanowski ny ordförande för NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv 2018-04-26, kl 08:00

Riksbyggens Charlotta Szczepanowski ny ordförande för NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv

Nu tar Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen, över stafettpinnen som ordförande för NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv. Charlotta vill bland annat fokusera på att involvera fler som har hållbarhetsfrågor som sin huvudsakliga arbetsuppgift i företagen – utöver hållbarhetscheferna.

– Riksbyggen har under de senaste åren tagit många viktiga steg framåt när det gäller hållbarhetsarbetet. Jag ser ordförandeskapet i NMC som en chans att dela med mig av den kunskap och erfarenhet som vi byggt upp inom Riksbyggen, säger Charlotta Szczepanowski.

Enligt Charlotta är det ofta fokus på hållbarhetschefen/miljöchefen i företagen men att det finns många strateger, specialister och samordnare som arbetar med hållbarhetsfrågan.

– Jag tror många av dessa personer vill ha mer kunskap om hållbarhetsfrågor så att de, bättre än idag, kan hjälpa hållbarhetscheferna att dra arbetet vidare internt. Det är ett tungt jobb att vara hållbarhetschef så många inom företaget måste hjälpas åt, säger Charlotta.

Charlotta har varit ledamot i NMC:s styrelse sedan 2014.

– En önskedröm är att vi också får VD:ar, inköpschefer, HR-chefer och ekonomichefer att förstå hållbarhetsfrågan bättre genom NMC:s arbete. Jag förstår att det är en utmaning men man måste ju få drömma lite, säger Charlotta.

Charlotta Szczepanowski valdes till ny ordförande på NMC:s årsmöte i Stockholm den 25 april. Med sig i bagaget har Charlotta lång och gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet. Hittills har Charlotta har varit på Riksbyggen i nio år och är nu chef för hållbar utveckling. Tidigare har hon jobbat på Electrolux och Posten med hållbarhetsfrågor. 2014 blev hon utsedd till Sveriges bästa hållbarhetschef, och 2017 tilldelades hon titeln Influencer Of The Year inom bygg och fastighet. Hon blev även nominerad till Årets intraprenör 2017.

Att Charlotta ser styrkan med NMC och känner stort engagemang för nätverket råder det inga tvivel om.

– NMC är ett jätteviktigt nätverk för att sprida erfarenheter och kunskaper för att företag ska ta sig vidare inom sitt hållbarhetsarbete. I nätverket finns alltifrån företag som kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete till företag som precis har börjat sin resa. Om man är ett moget företag får man chansen att berätta om alla bra saker som man gör och har man inte kommit så långt lär man sig massor.

På frågan om vilka frågor som hon ser som mest aktuella för ett hållbart näringsliv idag lyfter Charlotta två aspekter, som hon hoppas diskutera mer under sitt ordförandeskap inom NMC:

1. Att hållbarhet inte är glasyren på kakan – det är kakan.
2. Att hållbarhet handlar om att skapa värde samtidigt som man minskar sin negativa påverkan på planeten. 

Kort om NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en partipolitiskt obunden ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem¬marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben

För mer information:
Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, 070-698 41 42

Bilder