Riksbyggen fördubblar produktionstakten av hyresrätter 2018-04-15, kl 06:00

Riksbyggen fördubblar produktionstakten av hyresrätter

Behoven av fler hyresrätter som fler har råd att bo i är stort. Riksbyggen fördubblar därför produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1 200 bostäder/år. Riksbyggen planerar även att kraftigt öka antalet orter för produktion av hyresrätter.

– Vår utökade satsning på fler hyresrätter ligger helt i linje med Riksbyggens företagsidé att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort och det gäller att bygga bostäder som folk har råd med och möjlighet att flytta in i, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen planerar samtidigt att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5 400 hyresrätter till 7 500 hyresrätter.

– Idag har vi planerade eller pågående hyresrättsprojekt i cirka 20 kommuner, det vill vi öka till minst det dubbla. Det är viktigt att inte all bostadsproduktion koncentreras till vissa tillväxtområden utan att nya bostäder ska finnas att tillgår på fler ställen runt om i landet, säger Leif Linde.

Räknar man in den omfattande produktionen av bostadsrätter har Riksbyggen pågående/planerade bostadsprojekt i över 60 kommuner, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Genom att använda det reformerade produktionsstödet för hyresrätter ska Riksbyggen kunna erbjuda hyresrätter med en hyresnivå som många ska klara av att betala.

– Det nya produktionsstödet skapar förutsättningar att bygga hyresrätter med lägre hyror än vad vi kan göra idag. Användande av produktionsstödet innebär ett maxtak för hyrorna vilket vi som kooperativt företag tycker är bra, säger Leif Linde.

Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar cirka 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter. Det innebär att mer än en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen tar hand om. Sammanlagt har Riksbyggen verksamhet på över 430 orter runt om i landet.

För mer information:
Leif Linde, vd Riksbyggen, 08- 698 41 01
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder