OBS! Ny lokal till lunchseminariet med Stefan Fölster om den inkluderande staden 2018-04-12, kl 09:15

OBS! Ny lokal till lunchseminariet med Stefan Fölster om den inkluderande staden

Den 16 april arrangerar Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ByggVesta ett samtal om segregation och hållbar stadsutveckling, utifrån Stefan Fölsters rapport Den inkluderande staden. Intresset för seminariet är så stort att vi byter till en större lokal: World trade center - lokal New York, Kungsbron 1.

Det är mycket glädjande att seminariet lockar så många att vi nu behöver byta till en större lokal. Hur bygger man för gemenskap? Hur skapar man platser som inkluderar? Hur gör man det på sätt som gynnar hela staden?

Det är frågor som engagerar Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ByggVesta, som alla arbetar för levande, trygga och attraktiva bostadsområden. Vi lät nationalekonomen Stefan Fölster se över frågornas komplexitet – och vilka konsekvenser som kan uppstå, även samhällsekonomiskt, om man inte tar dem på allvar.

"Den inkluderande staden" släpptes i december 2017 och tar Järvaområdet i Stockholm som exempel. Med internationell utblick och utgångspunkt i bred forskning visas i rapporten bl.a. hur stora värden som kan skapas med rätt sorts insatser.

Utöver sociala vinster för den enskilde, beräknar Stefan Fölster att samhällsvärden för drygt 80 miljarder kronor kan skapas i Järva genom mer koordinerade, övergripande och tidiga insatser för inkludering. Fölster presenterar 10 handfasta punkter för att nå dit.

Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ByggVesta inledde genom arbetet med "Den inkluderande staden" en dialog, som vi nu gärna fortsätter tillsammans med er. Under detta lunchseminarium vill vi diskutera gemensamma utmaningar och lyfta fler röster och perspektiv.

Seminariet kommer även att sändas live på Riksbyggens Facebooksida.

Program:

Marcus Svensson, ByggVesta, hälsar välkommen

Stefan Fölster, författare och nationalekonom Reforminstitutet, presenterar boken Den Inkluderande Staden

Kommentarer och samtal:

Christina Leifman, stadsbyggnadschef Sollentuna

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, f.d. ordförande i Delegationen mot segregation

Ulrika Palm, projektledare regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050), Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting

Atusa Rezai, Järvas civilsamhälle; Folkets Husby, Tjejernas frizon, Rädda barnen m.m.

Nazem Tahvilzadeh, forskare urbana och regionala studier KTH

Samtalsleder gör Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen och Cattis Carlén, Riksbyggen.

Dag och tid: Den 16 april kl. 11.30-13.00

Plats: World trade center - lokal New York, Kungsbron 1

Länk till rapporten

För mer information och förhandsanmälan för media:

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72
Cattis.carlen@riksbyggen.se

Bilder