Bjud in Riksbyggens experter till din panel i Almedalen 2018-04-12, kl 09:00

Bjud in Riksbyggens experter till din panel i Almedalen

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och utvecklare av nya bostäder och hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Våra experter står till förfogande för paneler om hållbarhet, digitalisering, bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, stadsutveckling och bostadspolitik.

Riksbyggen kommer att finnas på plats under Almedalsveckan med egna seminarier onsdagen den 4 juli, på Teaterskeppet i Visby hamn. En stor del av vårt engagemang i Almedalen är att delta i seminarier, paneldebatter eller rundabordssamtal som arrangeras av andra aktörer och organisationer. Söker du en expert inom ovanstående område, tveka inte att ta kontakt med Riksbyggens bostadspolitiska expert Cattis Carlén.

– Riksbyggen är ett kooperativt företag och har sedan starten 1940 haft ett tydligt samhällsuppdrag att vara med och lösa utmaningarna på bostadsmarknaden. Det handlar både om att bygga fler bostäder, att skapa arbetstillfällen och sedan ta hand om husen och boendemiljön på hållbara sätt. Vi delar gärna med oss av den kunskap som vi under åren har byggt inom Riksbyggen, säger Cattis Carlén.

Våra experter som finns på plats under Almedalsveckan:

Leif Linde, vd Riksbyggen. Leif Linde har en lång erfarenhet av att leda kooperativa verksamheter och betonar ofta vikten av att kooperativa företag måste vara lönsamma och ha tillväxt.

Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad. Ansvarig för Riksbyggens bostadspolitiska arbete.

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert. Brinner särskilt för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden och markpolitik.

Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen. Utsedd både till Årets Hållbarhetschef och Influencer of the year.

Therese Berg, ny hållbarhetschef på Riksbyggen efter Charlotta Szczepanowski. Tidigare strateg för social hållbarhet på Riksbyggen.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen. Kan allt från energilagring i begagnade bussbatterier till effekten av solpaneler.

Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen. Har nyligen varit med och infört ett unikt hållbarhetsverktyg som används i all Riksbyggens nyproduktion av bostäder.

Lina Öien, chef för Riksbyggens ledningssystem. Grunden till hållbarhetsarbetet är effektiva processer och kvalitetssäkring och på det området är Lina Öien expert.

Elin Sjöstrand, tf produktionschef och regionchef för Riksbyggen Bostad Öst. Går i spetsen för Riksbyggens arbete med ökad digitalisering i byggprocessen.

Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter. Har sedan starten av det nya affärsområdet ansvarat för Riksbyggens satsning på hyresrätter, både nyproduktion och utveckling av befintligt bestånd.

Eric Stuart, chef för affärsområde Fastighetsförvaltning. Riksbyggens fastighetsförvaltning har växt kraftigt det senaste året genom flera förvärv.

Britta von Schoultz, kommunikationschef. I år har Riksbyggen lanserat ett nytt reklamkoncept, Välkommen verkligheten.

För mer information:
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72
Cattis.carlen@riksbyggen.se

Bilder