2018-03-21, kl 13:00

Förändrat stöd öppnar för hyresrätter som kan efterfrågas av många och ökad förtätning

Regeringen har idag tagit beslut om att reformera investeringsstödet för hyresbostäder. Beslutet innebär både att nivån för stödet och den högsta tillåtna normhyran höjs något samtidigt som en påbyggnadsbonus införs. Riksbyggen har tidigare efterlyst förändringar av investeringsstödet och är positiv till reformeringen.

– Så som vi tolkar regelförändringarna vid en första genomläsning kommer det reformerade investeringsstödet att bli betydligt mer användbart än tidigare. Vi ser stora möjligheter att kunna bygga fler hyresrätter till rimliga hyror både i mindre städer och i storstadsregionerna efter förändringen, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark. Därmed förbättras möjligheten att förtäta i bostadsområden utan att värdefulla markytor behöver tas i anspråk. Genom förtätning kan tillgängligheten i äldre hus öka eftersom hiss kommer att behöva installeras om sådan inte redan finns.

– Stora delar av flerfamiljshusen som byggdes under rekordåren är trevåningshus, med infällda balkonger och utan hiss. Det finns stor potential att både öka antalet bostäder och samtidigt utveckla dessa bostadsområden. Detta kan göras genom att bygga på en våning med bostäder och med hiss öppnas möjligheten för många äldre att kunna bo kvar längre i sina lägenheter. Det ökar både livskvaliteten och innebär stora besparingar för kommunerna om de äldre kan bo kvar hemma istället för att flytta till ett vårdboende, säger Leif Linde.

Vid årskiftet 2017/18 hade Riksbyggen 4 988 bostäder under produktion, både hyres- och bostadsrätter.
Läs mer här

För mer information:
Leif Linde, vd Riksbyggen, 08-698 41 01