Riksbyggen gör bostadsrättsköpet ännu tryggare 2018-03-01, kl 07:45

Riksbyggen gör bostadsrättsköpet ännu tryggare

Riksbyggen utökar nu sitt redan omfattande skyddsnät som gör att kunden kan känna sig trygg med sin bostadsrättsaffär. Ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 12 månader, möjlighet att flytta fram tillträdesdag och avbokningsskydd är nya delar i Riksbyggens trygghetsfilosofi.

– Till skillnad från många andra aktörer stannar Riksbyggen kvar och tar hand om förvaltningen när husen är klara vilket gör det naturligt för oss att sätta trygghet och långsiktighet i centrum. Därför vill vi nu ta ytterligare ett steg i vår trygghetsfilosofi och samtidigt öka den ekonomiska hållbarheten för våra kunder, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Nyheter i trygghetsfilosofin i korthet:

Dubbel boendekostnadsskydd
Om kunden inte fått sin förra bostad såld innan tillträdet, så utgår ingen månadsavgift på den nya bostaden, fram till att försäljningen är klar, i upp till 12 månader, max 10 000 kr per månad. Om kunden råkar ut för arbetslöshet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar under första året från tillträdet, så utgår ingen månadsavgift under den perioden som arbetslöshet eller sjukskrivning inträffat. Dock längst i 12 månader från tillträde och max 10 000 kr per månad.

Avbokningsskydd
Vid dödsfall och svår kritisk sjukdom kan kunden, fram till inflyttningsdagen, häva köpet utan medföljande kostnad.

Framflyttning av tillträdesdag
Om kunden inte fått sin bostad såld och önskar flytta fram tillträdet så kan det göras i upp till tre månader.

Projekt som säljstartats från oktober 2017 och framåt innefattas av de nya åtgärderna. Mer information om detaljerna finns på riksbyggen.se/trygghetsfilosofin. 

– Vår filosofi är att det ska vara enkelt för kunden och att trygghet är något som ingår med självklarhet vid köp av en bostadsrätt från Riksbyggen, säger Mårten Lilja.

Sedan tidigare ingår bland annat detta vid köp av bostadsrätt hos Riksbyggen:

  • Vi lämnar fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
  • Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
  • Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
  • Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och tydliga underhållsplaner.
  • Dygnet-runt-service som vi kallar Dag&Natt.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en styrelseledamot för att stötta och delge kunskap i styrelsearbetet.
  • Köparen får personlig vägledning genom hela köp-processen
  • Om inte alla lägenheter är sålda när en ny förening startar, så köper Riksbyggen dessa lägenheter och garanterar föreningens intäkter.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
marten.lilja@riksbyggen.se
Eric Stuart, chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning, 070-521 95 99
eric.stuart@riksbyggen.se

Bilder