Ytterligare ett steg mot bostäder för unga vid Lindholmshamnen 2018-02-15, kl 07:45

Ytterligare ett steg mot bostäder för unga vid Lindholmshamnen

Unga vuxna har allt svårare att komma in på bostadsmarknaden och Riksbyggens arbete med att skapa bostäder för unga i ett centralt och attraktivt läge i Göteborg närmar sig genomförande. Riksbyggen har nyligen tecknat ett samverkansavtal med Erlandsson Bygg AB om entreprenaden för projektet.

Vid Lindholmshamnen i Göteborg planerar Riksbyggen för 250 kooperativa hyresrätter för unga vuxna.

– Det blir ett projekt med stort fokus på social hållbarhet. Riksbyggen arbetar för att hitta nya former som kan hjälpa unga vuxna på bostadsmarknaden. Redan från första början har vi haft en dialog med unga personer med stort engagemang för boendefrågan om projektets utformning, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Syftet med dialogarbetet är att få ta del av deras tankar kring hur de vill bo i framtiden och vad de tänker om kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. I Göteborg är 24 100 unga vuxna ofrivilligt hemmaboende, samma siffra för hela landet är 213 000*.

– Dialogen har gett många insikter, till exempel vilka lägenhetsstorlekar som är mest intressanta och hur många bostäder som kan ingå i en och samma förening utan att den enskilde ska känna att de tappar eget inflytande och ansvar, säger Pierre Strömbäck, projektledare på Riksbyggen.

Bostäderna i Lindholmshamnen byggs för personer som är mellan 18-30 år. Bostäderna ska upplåtas med kooperativa hyresrätt med låga insatser, som gör att lägenheterna kan efterfrågas även av unga vuxna.

– Bristen på hyresrätter i landet är stor och bristen hyresrätter som kan efterfrågas av unga vuxna är än större. Vilket gör det extremt givande att vi på Erlandsson Bygg får vara med tillsammans med Riksbyggen och bygga denna typ av bostäder som riktar sig till unga vuxna. Att bidra till samhället utöver att bara bygga ”en fin byggnad”. Vi känner stolthet att vi kan vara med bidra till samhället och den sociala hållbarheten, säger Markus Brink, koncernchef Erlandsson Bygg.

*Källa: Hyresgästföreningen 2017

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Göteborg, 031-704 68 63
Pierre Strömbäck, projektledare på Riksbyggen, 031-704 56 31

Bilder