Riksbyggen inför unikt hållbarhetsverktyg i all nyproduktion av bostäder 2018-02-05, kl 07:45

Riksbyggen inför unikt hållbarhetsverktyg i all nyproduktion av bostäder

Riksbyggen har utvecklat ett hållbarhetsverktyg för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt nya hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Hållbarhetsverktyget togs fram i samband med arbetet i Brf Viva inom ramen för Positive Footprint Housing och har nu implementerats i Riksbyggens hela organsiation.

Hållbarhetsverktyget består av tio områden som bedöms och viktas ihop till en klassning som visar projektets hållbarhetsprofil. Verktyget innehåller 3 nivåer: Bra, Bättre och Bäst. Förenklat kan man säga att bra-nivån motsvarar lagkrav eller det som är praxis i branschen. Bättre motsvarar höga krav på hållbarhetsfrågor. För att nå bäst-nivå inom ett område ska projektet utmärka sig med mycket hög hållbarhetsprofil.

– Med det nya verktyget kommer varje projekt att målstyras och kvalitetssäkras på ett transparent sätt. Målsättningen är att hållbarhetsverktyget kontinuerligt ska utvecklas och ge oss en knuff framåt i hållbarhetsarbetet, säger Karolina.

Social hållbarhet är en viktig del av verktyget med fyra parametrar.

– Den sociala hållbarheten är viktig att arbeta med i nybyggnadsprojekt, det räcker inte att bara fokusera på själva byggnaden. Nu har vi bra ett system för att säkerställa att vi får med oss de sociala frågorna, vilket saknades tidigare, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Hållbarhetsverktyget hanterar följande tio områden:

 • Etablering
 • Material
 • Energi
 • Ekosystemtjänster
 • Innemiljö
 • Mobilitet
 • Etablering
 • Social hållbarhet – möjlighet att påverka
 • Social hållbarhet – skapa gemensam nytta
 • Social hållbarhet – skapa trygga och säkra boendemiljöer
 • Social hållbarhet – utveckla samhället

Det är inte första gången Riksbyggen utvecklar verktyg för hållbarhet. 2013 introducerade Riksbyggen exempelvis ett verktyg för ekosystemtjänstanalys, som nu integreras och blir en del i det nya Hållbarhetsverktyget.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88

Bilder