Riksbyggen ökar andelen kvinnor som är chefer till 37 procent 2018-01-08, kl 07:55

Riksbyggen ökar andelen kvinnor som är chefer till 37 procent

Andelen kvinnor som är chefer har ökat stadigt på Riksbyggen, sedan 2007 har andelen ökat från 23 procent till 37 procent. Under de senaste åren är det framför allt inom chefskategorin arbetsledare inom fastighetsförvaltningen där andelen kvinnor ökat markant.

Sedan 2014 har andelen arbetsledare som är kvinnor ökar från 18 procent till 32 procent.

– En av anledningarna till att andelen kvinnor som är chefer hela tiden ökar är att vi har en tydlig målbild. Målet är  till en början att 40 procent av alla chefer ska vara kvinnor vilket matchar fördelningen mellan kvinnor och män sett till alla anställda på Riksbyggen. Det är också resultatet av ett envist och idogt arbete, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Av Riksbyggens cirka 2 400 anställda arbetar majoriteten inom affärsområde Fastighetsförvaltning, en bransch som tidigare varit kraftigt mansdominerad men där Riksbyggen de senaste åren ökat andelen kvinnor.

– Det är mycket glädjande att vi idag har många fler chefer som är kvinnor inom fastighetsförvaltningen. Det ger ett viktigt signalvärde och visar att kvinnor har goda karriärmöjligheter om de börjar arbeta inom vår förvaltningsorganisation, säger Karin Goddard.

På Riksbyggen börjar målsättningen med en jämn fördelning mellan könen redan vid rekryteringen av sommarjobbare.

– Vi har gjort en satsning att ge fler unga sommarjobb och att 50 procent av alla sommarjobbare ska vara tjejer. Det har också gett resultat, under 2017 var Riksbyggen den aktör i branschen som anställde flest sommarjobbare, berättar Karin Goddard.

Riksbyggen blev under 2017 vinnare i kategorin ”bäst på att anställa sommarjobbare” enligt Framtidsindex, en undersökning om framtida bemanningsutsikter. Undersökningen genomfördes av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och Fastighetsnytt.

För mer information:
Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47.

Bilder