Tre nya modeller för fler ungdomsbostäder 2017-12-28, kl 07:50

Tre nya modeller för fler ungdomsbostäder

Unga vuxna har svårt att komma ut på bostadsmarknaden och många bor ofrivilligt kvar hemma. Riksbyggen provar tre olika modeller för att unga vuxna lättare ska kunna skaffa en bostad: Kooperativa hyresrätter för unga, ungdomsettor för 95 000 kronor och Hyrköp av bostadsrätter.

Under de senaste åren har Riksbyggen arbetat med att ta fram nya lösningar för unga vuxna. 213 000* unga vuxna bor ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar.

Ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva, Göteborg
I Brf Viva kommer sex lägenheter, det är ettor på 30 kvadratmeter, att säljas för 95 000 kronor. Övriga bostadsrätter i föreningen, som säljstartades under 2016, säljs under ”vanliga villkor”. De sex lägenheterna får köpas av personer mellan 18 – 30 år och har alltså en mycket låg insats men får en högre månadsavgift per kvadratmeter jämfört med de som köpt en traditionell bostadsrätt i föreningen. Brf Viva byggs just nu på Guldheden i Göteborg och består av totalt 132 bostadsrätter.

250 kooperativa hyresrätter för unga i Göteborg
I ett mycket attraktivt läge vid Lindholmshamnen i Göteborg planerar Riksbyggen 250 bostäder för unga vuxna med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Föreningen i Lindholmshamnen byggs för personer som är mellan 18-30 år. Med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform får lägenheterna en låg insats som gör att de kan efterfrågas av unga vuxna med begränsade möjligheter att ta lån för att köpa en lägenhet.

Hyrköp av bostadsrätt i Brf Brandstationen i Järfälla
Hyrköp innebär att den boende hyr en bostadsrätt som denne sedan har förtur att köpa. Erbjudandet riktar sig till unga vuxna upp till 35 år och som vill bo i bostadsrätt. Modellen med Hyrköp kommer att testas i Riksbyggens Brf Brandstationen i Järfälla med start under första kvartalet 2018. Elva av föreningens sammanlagt 111 bostadsrätter kommer att erbjudas som Hyrköp.

– Det behövs nya idéer för att lösa utmaningarna på bostadsmarknaden och med de här tre modellerna prövar vi på Riksbyggen nya idéer för bostäder åt unga på riktigt. För oss som kooperativt företag är det naturligt att arbeta med hållbarhetsfrågorna på ett konkret sätt, oavsett om det gäller att arbeta för en minskad energianvändning eller att sänka trösklarna till bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

– Unga vuxna är en särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden. Det har blivit allt svårare för unga att få lån till sin bostad, trots att de klarar månadskostnaden. Att hyra sin bostad i andra hand är som regel ett osäkrare alternativ. Det är ofta dyrare och inte en hållbar boendesituation, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

*Källa: Hyresgästföreningen 2017

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen, 08-698 42 18
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Bilder