KHF Filipstads äldrebostäder – den 30:e föreningen i Riksbyggens koncept för äldre 2017-12-21, kl 09:00

KHF Filipstads äldrebostäder – den 30:e föreningen i Riksbyggens koncept för äldre

Den 21 december instiftas Kooperativa Hyresrättsföreningen (KHF) Filipstads äldrebostäder. Denna förening blir den 30:e föreningen inom Riksbyggens koncept ”boende för äldre”, ett koncept som blivit mycket uppskattat och som nu finns i över tio procent av landets kommuner.

Riksbyggens modell med kooperativ hyresrätt för äldre har blivit en succé. Med kooperativa hyresrätter kan kommuner säkerställa kvaliteten och långsiktigheten i sin vårdverksamhet och boenden för äldre utan att kostnaderna för fastighetsinvesteringar skenar. Merparten av de 30 föreningarna har startats under de senaste tio åren och sammanlagt handlar det om cirka 3 000 bostäder för äldre.

– Riksbyggens företagsidé är att skapa hållbara och attraktiva boenden för alla. Här har vi utvecklat en väl fungerande modell för att skapa boenden för den äldsta delen av befolkningen. Konceptet ger medlemmarna i föreningen ett inflytande över sitt eget boende, en viktig del för ett kooperativt företag som Riksbyggen, säger Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen.

Konceptet med kooperativa hyresrätter är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov.

Nybyggnation i Filipstad
Föreningen i Filipstad kommer bland annat genomföra en nybyggnation av 40 vård- och omsorgsbostäder samt överta ägandet av tre befintliga fastigheter som kommunen bedriver omvårdnadsverksamhet i.

– Vi räknar preliminärt med att kunna starta bygget i mars 2019 med en planerad inflyttning i september 2020. Det känns otroligt roligt att den 30:e föreningen nu är instiftad, säger Tore Johansson på Riksbyggen, som varit med sedan starten av den första kooperativa hyresrättsföreningen i Riksbyggens regi.

Hur går det till att skapa en kooperativ hyresrättsförening?
Tillsammans med Riksbyggen bildar kommunen en kooperativ hyresrättsförening som sedan hyr ut bostäderna i andra hand till människor i behov av vård. De boende får alltså inflytande genom att de också är välkomna som medlemmar i hyresrättsföreningen. För vårdtagaren är insatsen obetydlig (ofta endast 100 kronor). Och för kommunen är den stora vinsten att de kan skapa nya vårdboenden utan att belasta den egna ekonomin – den kooperativa hyresrättsföreningen blir självförsörjande.

För mer information:
Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen, 070-34 39 509.

Bilder