Riksbyggen förlänger stödet till Läxhjälpen 2017-12-21, kl 07:30

Riksbyggen förlänger stödet till Läxhjälpen

Genom Riksbyggens stöd får 100 elever varje år hjälp med att nå godkända slutbetyg i årskurs 9 och kvalificera sig för gymnasiet. Riksbyggen började stödja Läxhjälpen 2012 och är sedan 2016 huvudpartner. Nu fortsätter Riksbyggen att stödja Läxhjälpens framgångsrika arbete med att hjälpa ungdomar att nå sina drömmar.

Under läsåret 2016/2017 var det 18 600 barn i Sverige som inte klarade grundskolan och riskerar ett livslångt utanförskap. Läxhjälpen arbetar för att fler elever i socioekonomiskt utsatta områden ska nå godkända betyg och komma vidare till gymnasiet.

– Det är självklart för oss som kooperativt företag att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och att vi ska bidra till en långsiktig samhällsutveckling. Att hjälpa ungdomar att nå godkända slutbetyg är inte bara en stor vinst för dem själva utan i förlängningen en vinst för hela samhället. Läxhjälpen är en mycket konkret och mätbar insats som vi från Riksbyggen gärna fortsätter att stödja, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Film om Riksbyggens stöd till Läxhjälpen

Läxhjälpen bedriver verksamhet i tio kommuner.

– Läxhjälpen skapar också fler arbetstillfällen. Vi har 400 anställda läxhjälpare idag, unga högskolestudenter som får ett viktigt extrajobb. I vårt strukturerade program lär läxhjälparen känna sina elever, blir någon som har tid att lyssna, förklara färdigt och som är en dörröppnare och inspiratör till fortsatta studier och möjligheter. Det är härligt att vi nu kan rekrytera våra tidigare elever som idag själva är högskolestudenter. Riksbyggens värdefulla stöd och engagemang sedan sex år tillbaka är en viktig del av detta, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Så arbetar Läxhjälpen

Om Stiftelsen Läxhjälpen:
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. 99 procent av tidigare elever har höjt sina betyg och 83 procent har nått gymnasiebehörighet.

För ytterligare information:
Anna Kollin, sponsoransvarig Riksbyggen, tel 08-698 41 39
Maria Arneng, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen, tel 076-006 94 13

Bilder