Cattis Carlén i panelsamtal om boende för unga med bostadsminister Peter Eriksson 2017-12-11, kl 06:30

Cattis Carlén i panelsamtal om boende för unga med bostadsminister Peter Eriksson

Hur löser vi de ungas boendesituation? Bostadsminister Peter Eriksson har bjudit in till en konferens med de ungas boendesituation som tema. I konferensens avslutade paneldebatt ingår bland andra Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

– För oss på Riksbyggen är de unga vuxnas boendesituation en prioriterad fråga. Trots en kraftig ökning av bostadsbyggande i Sverige har många svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi välkomnar nu att bostadsministern bjuder in till samtal för hur vi tillsammans – politik, näringsliv och unga vuxna – ska arbeta för att lösa situationen, säger Cattis Carlén.

Riksbyggen arbetar med nya sätt för att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. I Göteborg pågår för närvarande två bostadsprojekt med forskningsfokus:

Brf Viva kommer sex av föreningens bostadsrätter att säljas som ungdomslägenheter för 95 000 kronor. Läs mer här

Vid Lindholmshamnen planerar Riksbyggen för 250 bostäder för unga vuxna med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Läs mer här

Under konferensen deltar kommunpolitiker, experter, organisationer och representanter för branschen. Konferensen, som arrangeras den 11 december med start kl 08.30, kommer även att sändas via SVT Forum.

För mer information:
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 072-22 46 515

Bilder