Ny rapport: Åtgärder för Järvafältet kan ge samhällsvinster på 80 miljarder kronor 2017-12-02, kl 14:00

Ny rapport: Åtgärder för Järvafältet kan ge samhällsvinster på 80 miljarder kronor

Rapporten ”Den inkluderande staden” är beställd av Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ByggVesta. I rapporten presenterar Stefan Fölster tio punkter hur områden som kännetecknas av utanförskap kan utvecklas genom stadsutveckling med både fysiska och sociala åtgärder.

– Analysen, som baseras på robust internationell forskning, visar på de stora värden som skapas genom rätts sorts insatser. Till exempel genom att skapa fler arbetsplatser, bilda ett gemensamt utvecklingsbolag för få fram fler bostäder med olika upplåtelseformer och satsa på att bygga ihop stadsdelarna fast de tillhör olika kommuner, säger Stefan Fölster.

Runt Järvafältet finns fem kommuner som angränsar mot varandra och i dessa finns stadsdelar som präglas av utanförskap och socioekonomiska utmaningar.

Riksbyggen, Byggvesta och Hyresgästföreningen såg ett värde i att låta en av Sveriges mest framstående forskare försöka identifiera utgångspunkter för att kunna arbeta med det som författaren själv kallar för ”Den inkluderande staden” med Järva Storstad som det konkreta exemplet. Det behövs forskning i frågorna som kan påverka stadsdelar i positiv riktning.

Baserat på forskningslitteratur och med internationella utblickar som exempel har författare Stefan Fölster arbetat med att beskriva frågor som rör stadsutveckling ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Genom att beskriva samhällskonsekvenserna av att inte satsa i så kallade utanförskapsområden, sätter han fingret på komplexiteten i frågorna.Med vårt gemensamma bidrag till ”Den inkluderande staden”, välkomnas en diskussion om dessa frågor och en förhoppning om att fler röster och perspektiv får och vill komma fram.

Länk till rapporten

Länk till debattartikel

För mer information:
Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, 070-3043160

Carl-Henrik Appel, Regionchef Stockholm, Uppsala, Norrland, affärsområde Bostad
Carl-Henrik.Appel@riksbyggen.se

Marcus Svensson, VD Byggvesta Development
Marcus.svensson@byggvesta.se

Jonas Nygren, Förbundschef Hyregästföreningen
jonas.nygren@hyresgastforeningen.se

Bilder