Riksbyggen vinner arkitekturpris i Uddevalla 2017-11-20, kl 07:50

Riksbyggen vinner arkitekturpris i Uddevalla

Riksbyggens Brf Guldstjärnan, i fastigheten Facklan 1, har tilldelats Uddevalla kommuns arkitekturpris. Husen har ritats av arkitektbyrån Malmström/Edström och Brf Guldstjärnan är byggd på Söderskolans historiska mark i Uddevalla.

– Det är fantastiskt roligt och vi är väldigt stolta och tacksamma över att vi fått Uddevalla kommuns arkitekturpris. Brf Guldstjärnan är ett speciellt projekt ur flera aspekter, många Uddevallabor, inklusive mig själv, har gått på Söderskolan och vi har ansträngt oss för att bevara känslan från skolmiljön, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till varför Facklan 1 får arkitekturpriset, lyder så här:

”En varmgul byggnad som lyser upp vår stad gör till och med nostalgisk stadsbo glad Söderskolans frånfälle har länge diskuterats nu är dess minne fredat trots att den har raserats som pricken över i finns ”tiden” åter där för den som vanan har att söka den här.”

– Den gamla skolklockan har bevarats och återfinns på gaveln mot parken, innergården har inspirerats med teman från skolgården och en glasmålning i trapphuset har bevarats och kommer inom kort att sättas upp, berättar Martin Linsten.

Brf Guldstjärnan ingår i Riksbyggens koncept för seniorbostäder, Bonum Seniorboende. Bonum Seniorboende riktar sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. Att bo i ett Bonum Seniorboende har många fördelar. Till exempel hjälper föreningens Bonumvärd till med allt från att vattna blommor till att skruva upp hyllor och andra vardagsärenden.

Riksbyggen kommer att fortsätta att utveckla Södergården där Brf Guldstjärnan ligger.

– Vi planerar för två ytterligare etapper för att vara med och skapa ett levande kvarter på Söder. Näst på tur står Brf Guldpennan med 47 bostadsrätter och en preliminär inflyttning under 2020, säger Martin Linsten.

För mer information:
Karin Ekström, sälj- & marknadsansvarig Bohus-Vänern, 0522-65 44 55.
Martin Linsten, marknadsområdeschef Riksbyggen, 070-665 33 44.

Bilder