Riksbyggen förvärvar fastigheten Lyckebacken 3 i Lund 2017-10-31, kl 13:48

Riksbyggen förvärvar fastigheten Lyckebacken 3 i Lund

Genom att förvärva Lyckebacken 3 skapas möjligheten för Riksbyggen att på sikt kunna uppföra runt 600 bostäder i ett av Lunds mest spännande lägen. Säljare är LSV Fastighets AB.

– Fastigheten har ett mycket spännande läge i sydvästra Lund med närhet till den nya tågstation som planeras vara färdig år 2024. Hela området kring den nya stationen kommer att utvecklas under de kommande åren med nya bostäder, service och kontor, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd.

Den nya stationen kommer att ha 4-6 avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne. En fördjupad översiktsplan över området pågår just nu vi har förhoppningar om att kunna påbörja detaljplanearbetet inom några år.

Fastigheten Lyckebacken 3 har en tomtareal på 48 525 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada över förvärvet och vi får nu möjligheten att på sikt omvandla ett industriområde till levande bostadskvarter, vilket är mycket positivt ur ett hållbarhets perspektiv. Huvudinriktningen är att bygga bostadsrätter men det kan även bli aktuellt att bygga hyresrätter, säger Anders Jeppsson.

Riksbyggen har gjort en ekosystemtjänstanalys inför det kommande projektet. Analysen visar att mycket kommer att många hållbarhetsvärden kommer att tillföras när platsen utvecklas från industriområde till bostadsområde.

För mer information:
Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd.040-32 67 54

Bilder