2017-10-30, kl 08:00

Riksbyggen uppför 183 bostadsrätter i tre etapper i Flemingsberg

Nu är det klartecken för 800 nya bostäder i Flemingsbergs centrum och Riksbyggen kommer att bygga 183 av dessa i bostadsrättsform. Byggnationen kommer att ske i tre etapper med olika målgrupper, från StegEtt-lägenheter till seniorbostäder.

De nya bostäderna kommer att byggas längs Hälsovägen och är en viktig del i arbetet med att utveckla Flemingsberg till en regional stadskärna.

– Vår planerade byggnation i Flemingsberg är ett bra exempel på hur Riksbyggen arbetar som en långsiktig samhällsutvecklare. Våra tre etapper i Flemingsberg uppförs med höga krav på ett mer hållbart byggande och bostäderna är anpassade för olika målgruppers behov, säger Therese Sundman, marknadsområdeschef för Riksbyggen i södra Stockholm.

Det blir en etapp med Riksbyggens StegEtt-koncept, små men kvadratsmarta lägenheter i storlek 1-2 rum och kök, en etapp Bonum Seniorbostäder för hushåll där minst en person fyllt 55 år samt en etapp med Riksbyggen-lägenheter.

– Bostäderna får ett mycket bra läge med närhet till pendeltågsstationen. Längs Hälsovägen planeras också för handel och restauranger, det kommer att bli levande kvarter, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig.

Flemingsberg växer och det finns en stor efterfrågan på fler bostäder. Många är etablerade i området och fler är på väg att etablera sig. Området domineras idag av hyresrätter.

– Att tillföra fler bostadsrätter och skapa bättre balans mellan olika upplåtelseformer har stor betydelse för stadsutvecklingen. Att arbeta för en ökad social hållbarhet är en viktig del Riksbyggens roll som samhällsutvecklare, säger Therese Sundman.

För mer information:
Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig, Söderort/AO Bostad Risbyggen, 08-553 635 32