Therese Berg blir ny hållbarhetschef på Riksbyggen 2017-10-25, kl 07:55

Therese Berg blir ny hållbarhetschef på Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski får en ny roll som chef för hållbar utveckling och Therese Berg blir ny hållbarhetschef. Riksbyggen tar nu ytterligare steg i arbetet för att vara den aktör inom nyproduktion av bostäder och fastighetsförvaltning som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling.

Therese Berg har tidigare varit strateg för social hållbarhet på Riksbyggen men axlar nu rollen som hållbarhetschef efter Charlotta Szczepanowski. Therese Berg började på Riksbyggen 2015 och har tidigare bland annat jobbat på Sabo.

– Det ska bli mycket spännande att ta över som hållbarhetschef och bredda mitt arbetsområde. Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går snabbt just nu, inte minst när det gäller social hållbarhet, säger Therese Berg.

Riksbyggen omorganiserar sin hållbarhetsavdelning som byter namn till enheten för hållbar utveckling med Charlotta Szczepanowski som chef. Inom Riksbyggen är hållbarhetsarbetet integrerat i alla processer, från markförvärv till färdigt projekt och fortsätter när fastighetsförvaltningen tar över och de boende inrättar sin vardag i de nya bostäderna.

– Namnbytet kan tyckas som en lek med ord men betyder i praktiken ett helt nytt synsätt för Riksbyggens framtida utvecklingsarbete. All utveckling som sker inom företaget ska ske på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet kan inte vara en fråga som några arbetar med lite vid sidan av utan ska vara en naturlig del våra processer och utvecklingsarbete, säger Charlotta Szczepanowski som även ingår i Riksbyggens företagsledning.

Riksbyggen går i bräschen på många områden när det gäller hållbarhet. Till exempel införde Riksbyggen ett prisbelönat verktyg för ekosystemtjänstanalys som genomförs i alla nyproduktionsprojekt. 
Brf Viva i Göteborg använder Riksbyggen en ny sorts klimatsmart betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. I Göteborg arbetar Riksbyggen även med ett projekt för kooperativa hyresrätter för unga vuxna, något som inte provats i Sverige tidigare. Det handlar om sammanlagt 250 nya bostäder vid Lindholmshamnen och syftar till att sänka tröskeln för unga att komma in på bostadsmarknaden. Detta är bara några exempel, läs mer här om Riksbyggens hållbarhetsarbete. Planeten ska med!

För mer information:

Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, 070-698 41 42
Therese Berg, hållbarhetschef, 073-908 78 98

Bilder