Riksbyggen vill utveckla Västerås och Skellefteå med fler bostäder 2017-10-19, kl 12:20

Riksbyggen vill utveckla Västerås och Skellefteå med fler bostäder

Idag blev det klart att batteriföretaget Northvolt kommer att etablera sig i både Västerås och Skellefteå, två kommuner där Riksbyggen vill bidra med fler och mer hållbara bostäder. I Skellefteå, som bedöms få över 2000 nya jobb i den nya produktionsfabriken, är Riksbyggen är en av de aktörer som tillsammans är beredda att bygga 1 000 nya bostäder vid en fabriksetablering.

– I både Västerås och Skellefteå vill Riksbyggen tillföra fler bostäder och därför är det ett mycket glädjande besked att Northvolt valt att etablera sig i de båda kommunerna, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

I Västerås har Riksbyggen ett tiotal pågående eller planerade projekt på gång, till exempel Brf Slätpricken på Lillåudden med 90 nya bostadsrätter. Sammanlagt handlar det om drygt 500 nya bostadsrätter i de olika projekten.

I Skellefteå har Riksbyggen sedan tidigare planerat att bygga bostadsrätter på Strömsör och på fastigheten Kapella. Skebo planerar att tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. När Northvolts batteridabrik nu hamnar i Skellefteå så planerar de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.

– Tillgången på bra bostäder är en förutsättning för att både samhälle och näringsliv ska kunna utvecklas. I rollen som en långsiktig samhällsutvecklare vill Riksbyggen vara med och bidra med attraktiva och hållbara bostäder, säger Leif Linde.

För ytterligare info, kontakta:

Leif Linde, vd Riksbyggen, 08-698 41 01

Bilder