2017-10-04, kl 13:47

Brf Viva visar vägen mot hållbart boende

Nu har Riksbyggen börjat montera de 132 lägenheterna med stommar av klimatförbättrad betong i Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg. I bostadsrättsprojektet står begreppet hållbarhet i fokus.

Solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation (FTX), bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser samt resurssnålt byggande i klimatförbättrad betong borgar för ett projekt som visar vägen mot ett hållbart boende. Projektet är ett resultat av den forskning som bedrivits inom ramarna för Riksbyggen Positive Footpring Housing.

- Det här är en milstolpe för projektet, efter snart ett års byggnation i den branta terrängen börjar vi nu montera de prefabricerande elementen och husen kommer börja ta form och skjuta i höjden, säger Anders C Johansson, bitr marknadsområdeschef i Göteborg.

I Brf Viva har Riksbyggen samverkat med Cementa och RISE kring att optimera betongen till att vara en klimatförbättrad och innovativ grund i bygget. Ett stommaterial som innebär en minskad klimatpåverkan från produktionen och som via ett unikt samarbete har lett fram till en ny hållbar kravspecifikation för betongen och ny kunskap om hur betong kan optimeras ur ett klimatperspektiv.

- Den nya typen av klimatförbättrad betong har upp till 30 procents lägre klimatpåverkan jämfört med vanlig betong. Vi kommer dessutom att lagra energin från områdets solceller på taket i begagnade bussbatterier, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Ny unik kombination av bindemedel

Samverkansprojektet säkerställer att Riksbyggen får den mest hållbara lösningen både vad avser klimat som ekonomi. Materialet ska hålla i minst 100 år. Riksbyggens brf Viva blir först med att använda betongstommar med betydligt lägre koldioxidutsläpp per boyta än i likartade byggnader.

Betongtillverkning med nya utmaningar och möjligheter

Bindemedlet i betong är främst cementklinker och tillverkning av cementklinker är i dagsläget energi- och koldioxidintensivt. Idag finns en möjlighet att använda alternativ till cementklinker och i detta fall har tillverkaren – Kynningsrud Prefab – av den förtillver- kade betongen valt att använda tillsatsmaterialet flygaska, vilket är en restprodukt från kraftindustrin. I den platsgjutna grundläggningen samt källarvåning har betongtillverkaren, Thomas Betong, valt att tillsätta granulerad masugnsslagg, vilket är en restprodukt från stål- tillverkning. Dessa alternativ gör att betongen blir mer klimatförbättrad i slutändan.

I projektet har vi ägnat stora resurser på optimering av betongrecept, produktionsplanering samt utveckling av betongen och dess egenskaper. Även krav på den maximalt tillåtna cementmängd har tillämpats.

Sveriges mest innovativa bostadsprojekt byggs i Göteborg

I den branta slänten mellan Doktor Allards Gata och Mossen i södra Guldheden pågår byggnationen för fullt. Efter omfattande markarbeten börjar nu husen att monteras av de prefabricerade betongelementen.

- Det har varit och är utmanande att bebygga tomter som sluttar så mycket som brf Vivas. Men belöningen i form av utsikter, terrasseringar och spännande innergårdar är väldigt häftig. Här kommer våra kunder att bo i en unik miljö! Säger Martin Lundblad, Sälj- & Marknadsansvarig, Göteborg.

Positive FootprintHousing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Bostadsrättsföreningen Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

För mer information, kontakta gärna

Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen i Göteborg, tel 031-704 56 12

Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, tel 08-698 41 60

Anders Johansson, biträdande marknadsområdeschef Göteborg, 031-704 68 56