Riksbyggen har utsetts till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag i studien Sustainable Index Business to Business 2017 2017-10-04, kl 08:09

Riksbyggen har utsetts till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag i studien Sustainable Index Business to Business 2017

Studien har undersökt vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. Inom kategorin fastigheter utsågs Riksbyggen till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag.

- Det är tydligt att vårt systematiska arbete med hållbarhetsfrågor i alla processer ger resultat. Vi driver arbetet genom att ha fokus på ledarskapet, göra rätt saker samt utveckla arbetssätt och kunderbjudanden. När vi dessutom lyckas inspirera omvärlden är det ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen.

I studen har man undersökt och besvarat ett antal övergripande frågeställningar:

 • Hur ser svenska beslutsfattare på hållbarhet och dess påverkan på inköp och val av leverantörer?
 • Hur uppfattas Sveriges största B2B-varumärken utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
 • Av vilka anledningar uppfattas varumärkena på detta sätt?

Här kan du lyssna på podden Hållbart där Charlotta Szczepanowski berättar om vårt hållbarhetsarbete https://riksbyggen.se/om-riksbyggen/hallbarhetsarbete/Poddenhallbart

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011. 2017 är första året som den inte bara genomförs bland konsumenter utan även beslutsfattare. Målgruppen är exekutiva beslutsfattare på företag med över 400 miljoner kronor i omsättning. Studien genomfördes under april-juni 2017 och totalt intervjuades 626 beslutsfattare om 74 varumärken och deras miljöansvar samt sociala ansvarstagande.

Ranking i fastighetsbranschen 2017

 1. Vasakronan
 2. Klövern
 3. Riksbyggen
 4. Svenska Bostäder
 5. Rikshem
 6. Wallenstam
 7. Skandia Fastigheter
 8. Castellum
 9. AMF Fastigheter
 10. Fabege
 11. Atrium Ljungberg
 12. Akademiska Hus
 13. Balder
 14. Kungsleden
 15. Akelius
 16. Hufvudstaden
 17. Wihlborgs
 18. Pandox

Mer information lämnas gärna av Charlotta Szczepanowski, tel 08-698 41 42

Bilder