3D-modeller från drönare skapar nya möjligheter för bostadsrättsföreningar 2017-10-16, kl 08:00

3D-modeller från drönare skapar nya möjligheter för bostadsrättsföreningar

Riksbyggen var en av pionjärerna med att använda drönare inom fastighetsförvaltningen. Nu testas ett nytt användningsområde: 3D-modeller som underlättar vid till exempel ombyggnation av husen eller vid förnyelse av utemiljöer.

Så här kan det se ut!

Riksbyggen har tillsammans med företaget Spotscale börjat ta fram 3D-modeller av bostadsrättsföreningar. 3D-bilderna blir skalenliga och visar exakt hur fastigheter och gårdar ser ut ur olika vinklar.

– I bilderna kan man sedan lägga till eller ta bort föremål. På ett mycket naturtroget sätt kan man därför exempelvis enkelt få svar på frågan hur husen skulle se ut om man la till balkonger. Eller hur gården kommer att se ut om ett eller flera stora träd plockas bort, berättar Göran Danling, processansvarig Teknisk Förvaltning på Riksbyggen.

3D-bilderna kan också användas för att beräkna ytan på taken eller på gräsmattorna vid upphandlingar. Bilderna skapas genom att en drönare försedd med kamera flyger över föreningen ett antal gånger och tar bilderna. Bilderna bakas sedan ihop till en 3D-modell. Genom att ange uppmätta mått på vissa delar, till exempel ett fönster eller en vägg, blir skalan och måttangivelser rättvisande på hela modellen.

– 3D-modellen är också mycket användbar att lägga på föreningens hemsida, nyttig och rolig både för de boende och för personer som är intresserade av att köpa en lägenhet i föreningen, säger Göran Danling.

Riksbyggen har sedan tidigare framgångsrikt börjat använda drönare i fastighetsförvaltningen. Drönarna används i första hand till att inspektera tak, hängrännor och fasader.

– Det är både kostnadsbesparande för föreningarna och bra ur arbetsmiljösynpunkt för Riksbyggens anställda, säger Göran Danling.’

Skaraborg var ett av Riksbyggens testområden för inspektion med drönare.

– Nyligen inspekterade vi hängrännorna på ett stort antal bostadsrättsföreningar i Skövde med omnejd. På en karta prickar vi sedan in alla hängrännor som behöver rensas. Sedan gör vi en koncentrerad insats och rensar samtliga hängrännor med hjälp av skylift, berättar Mikael Günthner på Riksbyggens fastighetsförvaltning i Skaraborg.

– Tack vare kartan vet vi i förväg exakt vart vi behöver göra lyften och detta sparar pengar åt föreningarna jämfört med om vi måste gå upp men skylift till varje hängränna och titta, säger Mikael Günthner.

– På Spotscale ser vi fram emot att vidareutveckla vårt koncept för drönar-3D inom fastighetsförvaltning tillsammans med ett innovativt fastighetsbolag som Riksbyggen. Det finns massor att göra framöver till exempel med fler sensorer ombord på drönaren och bildanalys, säger Katarina Nylander på Spotscale.

För mer information:

Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning, Riksbyggen, 070-35 00 411

Bilder