Nya kvarter ger kommuninvånarna i Upplands-Bro bättre tillgång till Mälaren 2017-09-27, kl 07:00

Nya kvarter ger kommuninvånarna i Upplands-Bro bättre tillgång till Mälaren

Riksbyggens utvecklade planförslag för Svartviks strand, Upplands Bro, kommer att skapa stations- och vattennära bostäder och samtidigt ge kommuninvånarna en bättre tillgång till Mälaren. Sammanlagt planerar Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec för cirka 190 bostäder vid Svartviks strand.

De nya bostäderna vid Svartviks strand kommer att ligga med närhet till pendeltågsstationen i Kungsängen, ett perfekt pendlarläge. Upplands-Bro kommun har en tydlig målsättning att skapa förutsättningar för bostäder med varierade upplåtelseformer och med närhet till service och kollektivtrafik.

– Byggandet av bostäder vid Svartviks strand kommer att ge oss kommuninvånare bättre tillgång till Mälaren genom det allmänna torg, parken och strandpromenaden som planförslaget innehåller. Ett bra exempel på hur mål i översiktsplaner och våra riktlinjer för bostadsförsörjning blir till verklighet, säger Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Upplands-Bro.

Riksbyggen, Inmec och kommunen har i möjligaste mån utrett och arbetat in de frågor som lyfts i yttranden från kommuninvånare och myndigheter i samband med samrådet.

– Riksbyggens utvecklade planförslag har anpassats än mer till omgivande bebyggelse och vårt team har fått arbeta igenom gestaltningsfrågorna ordentligt. Jag känner att förslaget vi nu presenterar för granskning kommer skapa riktigt bra förutsättningar för en framtida stations- och vattennära livsmiljö för både våra kommande kunder och för kommuninvånarna, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec, planerar tillsammans för cirka 190 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, både hyres- och bostadsrätter. Inmec kommer att uppföra cirka 30 hyresrätter för egen förvaltning medan Riksbyggen uppför cirka 160 bostadsrätter.

För ytterligare information:

Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad, 070-647 35 33

Camilla Janson, kommunstyrelsens ordf (S), Upplands-Bro kommun, 073 9616520

Bilder