Göteborg i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar 2017-09-26, kl 12:00

Göteborg i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Göteborg har tillsammans med Nice i Frankrike, Utrecht i Nederländerna och fyra följestäder beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Både göteborgarna och resten av EU ska dra nytta av resultaten.

– Den här typen av utlysningar lockar de mest lovande initiativen i hela Europa och får betydande stöd från EU, vilket gör projekten prestigefyllda och eftertraktade. Nu får Göteborgs Stad än en gång chansen att visa sig som en av Europas smartaste städer, säger Eva Pavic, projektkoordinator på Johanneberg Science Park.

Projektet IRIS bedömdes vara ett konkurrenskraftigt initiativ, och valdes ut bland ansökningar från städer i hela Europa. Av de 18 miljoner euro som EU nu beviljat får Göteborg 3,8 miljoner euro, drygt 37 miljoner kronor, fördelat på fem år.

– I Göteborg går Riksbyggen i täten när det gäller att testa klimatsmarta lösningar i Brf Viva som just nu byggs på Guldheden, till exempel genom att för första gången i Sverige använda en ny typ av klimatförbättrad betong. Från Riksbyggens sida ser vi med stor förväntan fram mot att få vara en av parterna i det kommande EU-projektet för klimatsmarta lösningar, säger Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen i Götegborg.

I projektet, som startar 1 oktober i höst, ska Göteborg, Nice och Utrecht ta fram smarta lösningar för energi, hållbara transporter och utveckla användningen av öppna data.

Projektet kommer bland annat att utveckla nya lösningar inom förnybar energi, hur den kan lagras och styras, samt hållbara transporter. Utrecht i Nederländerna har exempelvis kommit långt med att införa elfordon i staden och de är duktiga på att föra över energi från fordonen in till elnätet.

– Här ser vi att Göteborg har något att lära. Vi kommer att följa de andra städernas arbete och ta vara på deras erfarenheter och lärdomar, säger Eva Pavic.

Öppna data till nytta för många

I Göteborgs Stad samlas också data in om allt möjligt som vägbyggen, sophantering och luftkvalitet.

– Boende, föreningar och företag ska också kunna ta del av datan och göra bättre val eller skapa informativa tjänster – kanske en app – som andra också kan ha nytta av, säger Kim Lantto, utvecklingsledare för digital service och samordningsansvarig för öppna data i Göteborgs Stad.

– Vi ska samla data och dela den gratis på samma sätt i hela Europa. Vi vill att en göteborgare till exempel ska kunna ta del av hur mycket sopor varje person skapar i staden, och jämföra med hur mycket en utrechtbo eller nicebo skapar, fortsätter han.

Fyra följestäder kommer att testa, utmana och replikera projektets lösningar för ökad spridning över Europa: Vaasa (Finland) Alexandroupolis (Grekland) Santa Cruz de Tenerife (Spanien) samt Focsani (Rumänien).

I Göteborg samarbetar nio parter – Göteborgs Stad, Riksbyggen, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector och Tyréns.

RISE och IMCG ingår i projektet, de kommer att arbeta mer övergripande på ett internationellt plan. Johanneberg Science Park kommer att ha den samordnande rollen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

För mer information:

Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, 031-704 56 02

Eva Edman Pavic, Projektledare, Johanneberg Science Park, 0721 63 28 64

Kim Lantto, Samordnare öppna data, Göteborgs Stad, 072-244 27 77

Bilder