Cattis Carlén blir bostadspolitisk expert på Riksbyggen 2017-09-11, kl 07:50

Cattis Carlén blir bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Sedan den 1 september är Cattis Carlén bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Hon brinner för samhälls- och bostadsfrågorna och har en gedigen erfarenhet som opinionsbildare och har även arbetat både som konceptutvecklare med fokus på bostäder för unga och som markstrateg.

– Samhällsutveckling, bostadsfrågor och opinionsbildningsarbete har varit en del av min vardag sedan jag flyttade till Stockholm 2006. Samhällsplanering och bostadsmarknaden berör oss alla på ett eller annat sätt, och genom förenat engagemang går det att ta större kliv framåt. Det är ingen överdrift när jag säger att jag älskar att arbeta med frågorna och att driva förändringsarbete med ett samhällsutvecklingsperspektiv, säger Cattis Carlén.

I rollen som bostadspolitisk expert kommer Cattis Carlén att fortsätta utveckla Riksbyggens bostadspolitiska påverkansarbete. Hon kommer att fokusera på ett antal frågor som Riksbyggen har valt att koncentrera sig på framöver.

– Det gäller bland annat bostadsfrågor kopplade till äldre och för unga. Riksbyggen vill också integrera hållbarhetsperspektivet mycket tydligare i det bostadspolitiska arbetet. Inom Riksbyggen har vi kommit långt med att få in hållbarhetsfrågorna i alla våra processer och det ska även genomsyra vårt påverkansarbete, berättar Cattis Carlén.

Cattis Carlén är samhällsplanerare och kulturgeograf och har tidigare arbetat med utredningar på Boverket, Statskontoret och Länsstyrelsen i Stockholm. Hon har även flera års engagemang i frågorna från tiden i ideell sektor, däribland organisationen jagvillhabostad.nu.

Cattis Carlén har arbetat på Riksbyggen sedan 2013 då hon anställdes som projektledare för att driva Bopinion. Bopinion var ett fristående nätverk för påverkansarbete i samhällsbyggnads- och bostadsfrågor ur ett unga vuxna perspektiv. 2015 började hon arbeta som konceptutvecklare med fokus på unga och som markstrateg på Riksbyggens affärsområde Bostad. 

För mer information:
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Bilder