Riksbyggen växer inom fastighetsförvaltning och förvärvar ISS verksamhetsgren Fastighetsägare 2017-06-30, kl 13:30

Riksbyggen växer inom fastighetsförvaltning och förvärvar ISS verksamhetsgren Fastighetsägare

Genom att förvärva ISS Fastighetsägare utökar Riksbyggen sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. ISS Fastighetsägare förvaltar cirka 550 bostadsrättsföreningar och har cirka 150 kommersiella fastighetsägare som kunder.

Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare som fram till dags datum förvaltar cirka 176 000 bostadsrätter i 2 841 bostadsrättsföreningar samt ett stort antal hyresrätter och kommersiella/offentliga lokaler. Nu växer verksamheten ytterligare.

– Vi är mycket glada över förvärvet av ISS Fastighetsägare som passar mycket bra in i Riksbyggens befintliga verksamhet. Inom Riksbyggen har vi ett långsiktigt perspektiv och stort fokus på hållbarhetsfrågor inom vår fastighetsförvaltning och genom förvärvet stärker vi vår position på marknaden ytterligare, säger Eric Stuart, chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning.

ISS Fastighetsägare är en verksamhet inom ISS Sverige som i huvudsak arbetar med ekonomisk och teknisk förvaltning avseende bostadsrättsföreningar. Verksamheten är i första hand koncentrerad till Uppsala, Stockholm och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Sammanlagt har ISS Fastighetsägare 74 anställda och omsätter 85 miljoner kronor. 

– ISS Fastighetsägare är en mycket kompetent organisation med många duktiga medarbetare och förvärvet är en viktig del av i Riksbyggens fortsatta arbete med att växa inom området fastighetsförvaltning, säger Eric Stuart.

Riksbyggen har ända sedan starten 1940 både producerat nya bostäder och tagit hand om fastighetsförvaltningen. Av de 2 841 bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen förvaltar är 1 610 andelsägande föreningar. Dessa äger cirka 50 procent av Riksbyggen vilket innebär att våra kunder ofta också är våra ägare.

För mer information:
Eric Stuart, chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning, 070-521 95 99.

Bilder