Ett hem är mer än tak över huvudet – välkommen till Riksbyggens dag i Almedalen 2017 2017-06-27, kl 09:00

Ett hem är mer än tak över huvudet – välkommen till Riksbyggens dag i Almedalen 2017

Bostadsbyggandet är större än på decennier, nästintill i nivå med miljonprogrammets dagar. Trots det har många, ung som gammal, svårt att hitta ett bra boende. Hur ska vi hantera konsekvenser och möjligheter i den situation som råder på bostadsmarknaden ur ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv? ”Ett hem är mer än ett tak över huvudet” är temat för Riksbyggens seminarier under Almedalsveckan.

Media är varmt välkomna till Teaterskeppet i Visby hamn, Kajplats 10, onsdagen den 5 juli. Klockan 12.00 sparkar vi igång det första seminariet.

Dagen inleds med att Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, hälsar välkommen och presenterar programmet.

PROGRAM

12.00-12.45

Stadsutveckling med social hållbarhet i fokus

Vad behöver vi åstadkomma för att hålla ihop den växande staden? Vilka är de viktigaste ingredienserna i en stadsutveckling som är socialt hållbar? Vi samtalar med tre erfarna bostadsaktörer som rör sig på olika arenor.

Samtalsledare:
Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, Riksbyggen

Panel:
Anna Heide, CSR-chef MKB Fastighets AB
Ulrica Nyström, regionchef Syd, Riksbyggen
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna

13.00-13.45

Kan digitaliseringen driva fram fler bostäder snabbare?

Den hastiga samhällsomvandlingen drivs till stor del av digitaliseringen. Utvecklingen av nya stadsdelar och bostadsområden går inte lika snabbt. Hur höjer vi blicken mot framtiden för att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen? 

Samtalsledare:
Cattis Carlén, Konceptutvecklare och markstrateg, Riksbyggen

Panel:
Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet
Tomas Alsmarker, vd Nyréns arkitektbyrå
Elin Sjöstrand, regionchef Öst Riksbyggen
Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande Luleå

14.00-14.45

Ska vi bygga bostäder på en gammal äppelodling?

Samtidigt som vi behöver bygga fler bostäder måste vi minska vår påverkan på ekosystemen. Det gör vi bland annat genom att tillföra ekosystemtjänster som gagnar såväl kunder som kommunens invånare. Det går att öka byggandet samtidigt som vi bevarar och maximerar nyttan av grönytor.

Samtalsledare:
Therese Berg, strateg för social hållbarhet, Riksbyggen.

Panel:
Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby
Magnus Tuvendal, miljökonsult och ekosystemspecialist, Calluna
Åsa Keane, VD Landskapslaget
Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, Riksbyggen

15.00-15.45

Vilken funktion har hyresrätten på framtidens bostadsmarknad?

Är hyresrätten en underskattad boendeform, och i så fall varför? Spelar det någon roll vem som äger bostaden? Och hur påverkar det kommunens utveckling?

Samtalsledare:
Therese Berg, strateg för social hållbarhet, Riksbyggen.

Panel:
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Emma Persson, Boendeekonom SBAB
Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd Stockholm
Carl-Johan Hansson, chef AO Fastigheter Riksbyggen

16.00-16.45

Fokus på äldre – är det lösningen på bostadsmarknadens problem?

Att planera och bygga rätt bostäder för äldre skapar inte bara högre livskvalitet och ökad rörlighet. Det skapar även vinster för samhället i stort. Vi för ett samtal om samhällsekonomi och välfärdsekonomi i samverkan.

Samtalsledare:
Cattis Carlén, Konceptutvecklare och markstrateg, Riksbyggen

Panel:
Lena Micko, ordf SKL
Elias Aguirre, kommunalråd Linköping
Fredrik von Platen utredare SPF
Jan Andersson, PRO styrelse
Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.

Bilder