Riksbyggen storsatsar i Helsingborg och förvärvar 582 hyresrätter 2017-06-19, kl 15:30

Riksbyggen storsatsar i Helsingborg och förvärvar 582 hyresrätter

Riksbyggen förvärvar 582 lägenheter i bostadsområdet Dalhem i Helsingborg av kommunägda bostadsbolaget Helsingborgshem. Förvärvet är ett led i Riksbyggens långsiktiga satsning på Helsingborg som även innefattar nyproduktion av både hyres- och bostadsrätter.

Helsingborg är Sveriges åttonde största stad med över 140 000 invånare och med en positiv befolkningsprognos. Med sitt strategiska läge är staden en viktig del av Öresundsregionen, en av Europas mest dynamiska och expansiva regioner med totalt cirka 3,8 miljoner invånare. Stadens goda läge har gjort att många stora företag valt att etablera sig i Helsingborg, bland annat inom logistikbranschen. Riksbyggen har verkat i Helsingborg under många år både som en av stadens största fastighetsförvaltare och som utvecklare av nya bostäder.

– Vi tror starkt på Helsingborgs fortsatta utveckling och från Riksbyggens sida vill vi vara med och bidra till stadens tillväxt och utveckling genom att erbjuda både hyres- och bostadsrätter. Förvärvet av bostäderna på Dalhem innebär starten på att bygga upp en bostadsportfölj i Helsingborg som också kommer att bestå av nyproduktion, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

– Riksbyggen är ett väletablerat företag i regionen med fokus på kundnöjdhet och professionell förvaltning av både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns viktigt och bra att vi lämnar bostäderna i goda händer, säger Jonas Hansson, vd för Helsingborgshem.

I den nordöstra delen av Helsingborg, ett par kilometer från centrum, ligger bostadsområdet Dalhem. Riksbyggen förvärvar fastigheterna Edvin 2, Edvard 1, Elias 1 och Elof 1 som totalt omfattar 582 lägenheter samt ett antal gemensamhetslokaler. Flerbostadshusen, som samtliga är i två plan, är uppförda 1973 och den totala uthyrbara arean uppgår till 42 179 kvm.

– Det är ett långsiktigt förvärv och vi ser fram emot att i dialog med de boende och i samarbete med Helsingborgshem utveckla Dalhem till ett ännu attraktivare och mer hållbart bostadsområde, säger Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

I intilliggande området Drottninghög har Riksbyggen en kommunal markanvisning och planerar för byggstart av både 113 hyresrätter och 38 bostadsrätter nästa år. Riksbyggen har också andra projekt med nya bostäder i Helsingborg. I Oceanhamnen har Riksbyggen vunnit en markanvisningstävling och projektering pågår med en planerad inflyttning under 2018. Projektet innefattar cirka 50 bostadsrätter. 

I kvarteret Triangeln i Miatorp planerar Riksbyggen att uppföra cirka 600 hyresrätter, bland annat i 17-våningshus. Riksbyggen planerar också att uppföra 95 hyresrätter vid Maria Station i Helsingborg.

Riksbyggen tillträder fastigheterna i Dalhem under september månad. Säljarens rådgivare har varit Navet AB.

För mer information:

Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen, 08-698 41 08.
carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Bilder