Den största arena och bostadssatsningen någonsin i Göteborg! 2017-05-23, kl 13:15

Den största arena och bostadssatsningen någonsin i Göteborg!

Idag har Plats för Göteborg, där Riksbyggen ingår, presenterat sitt stadsutvecklingsförslag innehållande ett nytt Scandinavium, nytt Valhallabad, 5 000 bostäder, 5 000 arbetsplatser och tre nya multisportshallar för breddidrotten samt en ny Lisebergshall.

Plats för Göteborg är ett initiativ i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Ett område mitt i dagens evenemangsområde som idag är underutnyttjat och som skapar en barriär i staden.

– Riksbyggen har haft verksamhet i Göteborg sedan starten 1940 och vi har en mycket långsiktig syn på vår roll som samhällsutvecklare. Vi vill därför vara med och bidra till det förslag som kan leda fram till ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborgs historia. Stadsutvecklingsförslaget som Plats för Göteborg nu presenterar är inte bara bra för hela Göteborg utan även för hela Sverige, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i Göteborg.

Nya Scandinavium är Göteborgarnas arena. Hit är alla välkomna och här är alla delaktiga – amatörer och elit. Arenan ska vara en mötesplats för stadens invånare och besökare och erbjuda en helhetslösning för att stärka Göteborgs framtida konkurriksbyggenrenskraft som evenemangsstad. Här kommer evenemang inom idrott, nöje och kultur att arrangeras och dela på utrymmet på lika villkor. Tillsammans med övrig bebyggelse, med arbetsplatser och bostäder, blir området levande hela året och dygnets alla timmar. Ett initiativ där Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt.

Om Plats för Göteborg
Plats för Göteborg är ett konsortium med Riksbyggen, Balder, Castellum, HSB, Platzer, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam, arkitekterna Semrén Månsson, White, Wingårdhs samt tekniska konsulter Sweco. Vi är åtta av Göteborgs största fastighets- och byggföretag och fyra framstående konsulter inom stadsbyggnad, stadsutveckling och hållbarhet. 

Vi har alla verkat i Göteborg under lång tid och vi vill vara med och utveckla staden även i framtiden. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi tillsammans bidra till att utveckla området till en levande och fantastisk stadsdel för både göteborgare och besökare, där vi utgår från alla de utmaningar om hållbarhet, trafik, tillväxt och innehåll som framtiden ställer. 

För mer information:
Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen i Göteborg, 070-5577 70 65

Bilder