Riksbyggen förvärvar Storsjö Förvaltning och Panthuset fastigheter 2017-05-15, kl 15:30

Riksbyggen förvärvar Storsjö Förvaltning och Panthuset fastigheter

Det Östersundsbaserade företaget Storsjö Förvaltning med ett 15-tal anställda överlåts till Riksbyggen från den 1 juni 2017. Försäljningen inkluderar 15 centralt belägna fastigheter i Östersund samt en lokal verksamhet inom fastighets och ekonomisk förvaltning. Sammantaget omfattar fastighetsbeståndet 215 lägenheter och en uthyrbar area om 17 859 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada över att få förvärva det välskötta Storsjö Förvaltning samt Panthuset fastigheter. Riksbyggen ser många fördelar med att bli större i Östersund, en tillväxtort i Norrland, där vi som en långsiktig samhällsutvecklare vill satsa och bidra till den fortsatta utvecklingen av kommunen, säger Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Storsjö Förvaltning har en lång historia i branschen och är med sina kompetenta medarbetare, en viktig samarbetspartner och leverantör till fastighetsägare på orten.

– Affären är ett led i min nedtrappning efter mer än 30 år i fastighetsbranschen. För mig har det varit viktigt att finna en stabil och långsiktig aktör som på ett tryggt sätt kan ta hand om kunder och personal för framtiden. Riksbyggen uppfyller dessa kriterier, säger Olle Walltin, ägare och grundare av Storsjö Förvaltning.

I samband med tillträdesdagen den 1/6 2017 tar Karin Eriksson, marknadsområdeschef för Riksbyggen, vid som vd för Storsjö Förvaltning. 

I december 2015 förvärvade Riksbyggen 380 hyreslägenheter i Östersund av Diös. Efter förvärvet av Panthuset fastigheter har Riksbyggen 595 hyresrätter i Östersund. Riksbyggen förvaltar cirka 4 500 bostadsrätter i Östersund med omnejd samt ett antal kommersiella och offentliga fastigheter.

Säljarens rådgivare vid ägarförändringen och transaktionen är Edlund & Partners, ett revisions- och rådgivningsbolag specialinriktade på ägarförändringar, kapitalfrågor och finansiella lösningar.

För mer information:

Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen, 08-698 41 08
carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Karin Eriksson, marknadsområdeschef för Riksbyggen, 063-15 19 14
karin.eriksson@riksbyggen.se

Bilder