Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation 2017-05-11, kl 08:00

Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

Den 11 maj lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande en överraskande omodern syn på den kooperativa företagsmodellen. Svensk Kooperation vill bidra till att ändra denna bild.

– Bildandet av Svensk Kooperation är inte bara bra för de kooperativa företagen utan bra för hela Sverige. Riksbyggen är ett exempel på kooperation när den fungerar som bäst, vi arbetar långsiktigt för att skapa mer hållbara boenden och bidrar till att minska bostadsbristen i Sverige. Det är möjligt genom att vi är lönsamma och har en god tillväxt vilket också gör att vi kan ge återbäring till våra ägare som i många fall också är våra kunder, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen och ordförande i KFO. 

– Kooperativa företag är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel kooperativa företag. Vi anser att det finns en stor okunskap om företagsformen i Sverige och det vill vi ändra på, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation är ett historiskt samarbete mellan kooperativa företag inom både producent- och konsumentled för att öka kunskap om kooperation, genom att driva opinion och debatt samt att medverka till mångfald inom näringslivet i Sverige. Kooperationens kärnvärden som demokrati, hållbarhet, långsiktighet, delaktighet och lönsamhet kommer hela tiden att prägla arbetet.

– I varje modern marknadsekonomi har den kooperativa företagsformen en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald, därför är det viktigt att konkurrensvillkoren mellan olika bolagsformer är lika. Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen, säger Tommy Ohlström, vd KF och vice styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Styrelsen för Svensk Kooperation består av ordförande Anders Källström, vd LRF; vice ordförande Tommy Ohlström, vd KF; Liza Nyberg, vd Landshypotek; Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund; Leif Linde, vd Riksbyggen samt ordförande KFO samt Per Olof Nyman, vd Lantmännen. Verksamhetsansvariga är Jan Edén och Petra Pilawa.

För mer information:

Leif Linde, vd för Riksbyggen och ordförande i KFO, 08-698 41 01

Bilder