Riksbyggen gör markförvärv i centrala Malmö 2017-05-05, kl 10:00

Riksbyggen gör markförvärv i centrala Malmö

Riksbyggen förvärvar kvarteret Abborren 2 i Malmö av Malmö Stenhus AB. Kvarteret Abborren ligger i centrala Malmö och planen är att i framtiden bygga cirka 250 bostäder i området.

Kvartert Abborren ligger vid Citadellsvägen som på sikt ska omvandlas till strandpromenad. Då uppstår möjligheten att skapa ett unikt bostadsläge invid Malmös kanaler. Stadsbyggnadskontoret i Malmö arbetar för närvarande med en detaljplan som ska ge möjligheten att uppföra cirka 250 nya bostäder. Riksbyggen övertar samtidigt en markanvisning på ett markområde intill kvartert Abborren 2 som ägs av Malmö kommun och gör det möjligt att förverkliga projektet.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta vår framgångsrika bostadsbyggnation i Västra Hamnen och centrala Malmö och erbjuda Malmöborna ytterligare attraktiva och hållbara bostäder. Kvarteret Abborren kommer att ha ett fantastiskt bostadsläge vid kanalen med utsikt mot Malmöhus slott och stadens parker säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen bostad i region syd.

Om allt går enligt plan beräknas byggandet av bostäder vid kvarteret Abborren inledas 2019.

I Västra Hamnen, nära kvarteret Abborren, uppför sedan tidigare Riksbyggen tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Sjöfararen:

Brf Blinkfyren som består av 41 lägenheter med 1-5 rum och kök. Bostäderna fördelas på två huskroppar, dels ett tornhus om 9 våningar, dels ett 5-våningshus.

Brf Livbojen byggs enligt Riksbyggens koncept StegEtt. Det innebär 49 smarta, moderna och välplanerade lägenheter med 1 eller 2 rum och kök.

Brf Ankaret, ett Bonum seniorboende med 44 lägenheter. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år.

För mer information:

Anders Jeppsson, Marknadsområdeschef Riksbyggen bostad region syd 040-32 67 54

Bilder