Riksbyggen delar ut 563 000 kronor för idéer om hållbara städer 2017-05-05, kl 15:00

Riksbyggen delar ut 563 000 kronor för idéer om hållbara städer

Solcellskollen, hållbara odlingsbäddar på tak och en handbok i hållbar stadsutveckling är rubrikerna på några av de sex arbeten som Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden har valt att ge stipendium till. I samband med Riksbyggens fullmäktige den 5 maj delas 563 000 kronor ut till stipendiater som på olika vis bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

– Det är en stor spännvidd mellan årets stipendiater. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och vi vill gå i framkant inom många olika områden, från rent tekniska innovationer till hur vi skapar socialt mer hållbara städer. Årets stipendiater speglar den inrikiningen på ett bra sätt, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige och utdelare är Den Goda Stadens styrelseordförande Johan Lindholm samt forskarrepresentanterna från fondens styrelse Göran Cars och Louise Nyström.

1. Hållbara odlingsbäddar på takodling – 70 000 kr

Skapa långsiktigt hållbara odlingsbäddar genom odlingssubstrat som huvudsakligen består av biokol. Biokol är ett inert material och fungerar som en kolsänka och därför har stora miljömässiga fördelar gentemot torv som orsakar utsläpp av koldioxid och näringsämnen.

Stipendiat Love Bergquist är student vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp mellan 2015-2018 på kandidatprogrammet Trädgårdsingenjör – odling.

2. Fritidens potential för social inkludering: En pilotstudie om fritidsaktiviteter bland ungdomar i marginaliserade områden – 80 000 kr

Ungdomars uppväxtvillkor i utanförskapsområden har på senare tid rönt stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet, inte minst i spåren av oroligheter bland ungdomar runtom i landet. Med utgångspunkt i ungdomars egna erfarenheter och aktiviteter närmare undersöka hur fritiden spenderas och hur den blir en arena för meningsskapande bland ungdomar boende i ett område präglat av avancerad marginalitet.

Stipendiater Magnus Dahlstedt och Nedzad Mesic är professor Linköpings Universitet respektive doktorand vid Linköpings Universitet. Bägge vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

3. Praktiskt inriktad bok om hållbar stadsutveckling i befintlig bebyggelse – 200 000 kr

Boken handlar om hållbar stadsutveckling i befintliga stadsdelar och om hur förvaltningsprocessen kan bli en process för ökad hållbarhet. Boken vänder sig till fastighetsförvaltare/fastighetsägare men också till arkitekter, planerare, ideella organisationer och branschorganisationer.

Stipendiat Susanna Elfors är frilans och teknologi doktor i samhällsplanering och miljö vid Kungliga tekniska högskolan / Bagarmossen Resilience Centre.

4. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar – var ska alla bo? - 15 000 kr

Redan år 2024 förväntas Sveriges befolkning uppgå till 11 miljoner. Projektet ska undersöka hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar påverkar kommunernas handlande och vad det i sin tur får för konsekvenser på bostadsmarknaden i stort. Vilka konsekvenser får kommunernas tydligare bostadsförsörjningsansvar för bostadsförmedlingen, bostadsbyggandet och utnyttjandet av bostäder i det befintliga beståndet?

Stipendiater Lovisa Sjöstedt, Frida Olofsson är studenter vid Lunds tekniska högskola mellan 2012-2017, bägge med inriktning civilingenjör lantmäteriteknik.

5. Självbyggeri 2.0 – 60 000 kr

Med avstamp i den rika historia som självbyggerirörelsen i Stockholm har ska projektet undersöka hur, på vilka sätt, och vad som skulle krävas för att hjälpa enskilda husägare att utveckla sitt område. Ett föreslagande utvecklingsarbete ska ge konkreta bilder av vilken utveckling man kan få till stånd utifrån de boendes perspektiv.

Stipendiater Anna Sundman, Karin Kjellson och Magnus Björkman är arkitekter vid Theory Into Practice AB.

6. Solcellskollen – 138 000 kr

Utveckla en webbtjänst som syftar till att göra det enkelt för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att ta fram ett gediget underlag inför investeringar i solceller.

Stipendiater Erik Wallnér, Eric Ahlberg och John Martinsson är verksamma på Solcellskollen Sverige HB. Erik Wallnér är också miljösamordnare vid Chalmers, Eric Ahlberg är Systemutvecklare på Varvet och John Martinsson är masterstudent och systemutvecklare vid Chalmers.

För mer information:

Cattis Carlén, affärsutvecklare Riksbyggen, 072-224 65 15,
cattis.carlen@riksbyggen.se

Bilder