Yvonne Pettersson och Lise-Lott Fjell nya i Riksbyggens styrelse 2017-05-05, kl 15:00

Yvonne Pettersson och Lise-Lott Fjell nya i Riksbyggens styrelse

När Riksbyggens fullmäktige samlades för stämma fredagen den 5 maj valdes två nya in i styrelsen: Yvonne Pettersson, ordförande i Intresseföreningen Jämtland, som ordinarie ledamot och Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen Bohuslän – Älvsborg, som suppleant.

Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande

Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter

Genom nyval:

Yvonne Pettersson, född 1950, pensionär, ordförande i Intresseföreningen Jämtland.

Övriga ordinarie ledamöter

Mikael Johansson, född 1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Jonas Wallin, född 1967, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet.
Tommy Ohlström, född 1954, vd Kooperativa Förbundet, KF.
Filippa Drakander, född 1989, Generalsekreterare på Sveriges elevråd.
Elisabeth Sasse, född 1966, chef för Folksams Kollektivavtalad affär och Folksams Partneraffär
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Per Holmström, född1964, förste vice ordförande i Kommunalarbetareförbundet.

Styrelsesuppleanter/ersättare

Lise-Lott Fjell, född 1963, Intresseföreningen Bohuslän – Älvsborg.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen Gävle-Dala.
Lars Hildingsson, född 1973, andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Arbetstagarrepresentanter

Elin Fjelde, Unionen, ordinarie.
Suleyman Bektas, Unionen, suppleant.
Mikael Norén, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Leif Linde deltar i styrelsens arbete som extern vd.

Bilder